Przetargi i zamówienia - Bytom - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8451993 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie Rozbiórka żelbetowych fundamentów ujawnionych w trakcie prowadzonej likwidacji obiektów zakładu B byłej KWK „Mysłowice".1.1. Rozbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444593 2021-10-19
godz. 09:30
Śląskie ,,Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych" Przedmiot zamówienia obejmuje usługi odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadówmedycznych dla Szpitala Specjalistycznego Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444008 2021-10-22
godz. 08:00
Śląskie Rozbiórka wiaduktu kolejowego położonego nad ul. Szopienicką dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Obiekt budowlany przeznaczony do rozbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447358 2021-10-22
godz. 08:00
Śląskie „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów wielkog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444215 2021-10-25
godz. 08:00
Śląskie Likwidacja obiektów budowlanych położonych w rejonie szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” z podziałem na 5 zadań. „Likwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452826 2021-10-27
godz. 08:00
Śląskie Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z podporami ceglanymi budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Wiślanej 1 ABC, będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddziału A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302497 2021-11-15
godz. 10:00
Śląskie „Letnie i zimowe utrzymanie pasa drogowego i konserwacja zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia do 30.4.2025” – zadanie 2 Numer referencyjny: DNP.260.35.2021.PN.U. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)