Przetargi i zamówienia - Bytom - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7503137 2020-06-03
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usługi sprzątania chodnika zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.1.1. Codzienne mec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489174 2020-06-04
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Wykonanie rozbiórki wybranych ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494072 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami Zakładu A i Zakładu B byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481195 2020-06-08
godz. 10:30
Śląskie „Likwidacja 8 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499724 2020-06-09
godz. 09:00
Śląskie „Rozbiórka budynku stolarni w Czerwionce Leszczynach położonego na terenie byłej KWK Dębieńsko wraz z wykonaniem dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506564 2020-06-15
godz. 08:00
Śląskie „Likwidacja górniczego wyciągu szybowego przedziału północnego zabudowanego w szybie Jas II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487080 2020-06-15
godz. 09:00
Śląskie Likwidacja: Etap I - bocznicy kolejowej normalnotorowej, rejon Kazimierz (Dz.nr 1493/14) o długości 3000 m, Etap II – toru kolej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504052 2020-06-15
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja wybranych obiektów budowlanych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511076 2020-06-19
godz. 09:00
Śląskie „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem położonych w rejonie szybu „Poniatowski” dla Spółki Restrukturyzac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462353 2020-07-10
godz. 00:00
Śląskie Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)