Przetargi i zamówienia - Białystok - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8461992 2021-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie postępowania przetargowego dotyczącego usługi odbioru, załadunku, transportu, utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych usługa dotycząca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449894 2021-10-26
godz. 10:00
Podlaskie Roboty budowlane rozbiórkowe budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku byłeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430908 2021-11-03
godz. 11:00
Podlaskie Usługa odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 10 000 Mg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452512 2021-11-09
godz. 00:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach Numer referencyjny: NDZ.231.39.2021.KP Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465246 2021-11-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania. Numer referencyjny: TO.263.46.2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)