Przetargi i zamówienia - Białystok - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8054858 2021-04-20
godz. 09:00
Podlaskie „Remont węzła cieplnego WKU Łomża (K-667)” CPV: 45000000-7 Roboty budowlane4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne45400000-1 Rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035317 2021-04-20
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów Numer referencyjny: DA.ZP.242.6.2021 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068483 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie sługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku Świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061373 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych własnych na terenie miasta Białegostoku.2. Przewiduje s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085202 2021-04-26
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję osoby do umycia okien w domu jednorodzinnym - Białystok Poszukuję osoby do umycia okien w domu jednorodzinnym. Zainteres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059089 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości NIEbezpieczne Numer referencyjny: DGK-IV.271.18.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063399 2021-05-10
godz. 11:00
Podlaskie Usługę odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ilości 10 000 Mg Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067828 2021-05-11
godz. 00:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania i/lub odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 99 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080996 2021-05-14
godz. 11:00
Podlaskie Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)