Przetargi i zamówienia - Bełchatów - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8099462 2021-05-07
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10 / 2021 Przedmiotem niniejszej umowy zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115251 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki n/w obiektów budowlanych: 1. Budynek stodoły w osadzie leśniczówki Borowiny. Lokalizacja obiektu: obręb ewiden...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100641 2021-05-14
godz. 12:00
Łódzkie Rfx Otwarty: Zapytanie o informację (RFI) - Usługa serwisowa w zakresie sprzątania, obsługi szatni, utrzymanie terenów zielonych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121923 2021-05-17
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Prace porządkowe w obrębie IMOS, kotłowni, maszynowni, nawęglania w tym stref zagrożonych wybuchem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090412 2021-05-26
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 04/ 2021 Zakład/Instalacja DylówPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie odbioru odpadów o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096576 2021-05-28
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów 16 01 03, 16 10 02, 19 01 12/ 2021 Zakład/Instalacja w Dylowie A gm. PajęcznoOpis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany został w rozdziale IV SWZ oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099421 2021-06-01
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa pojemników/ 2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114465 2021-06-07
godz. 12:00
Łódzkie Zagospodarowanie odpadów 16 01 03 / 2021 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony (opony małe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)