Przetargi i zamówienia - Łódź - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7276559 2020-01-24
godz. 12:00
Łódzkie Sukcesywne usługi wywozu (odbioru i gospodarowania) odpadów komunalnych dla obiektów ZWiK sp. z o. o. zlokalizowanych w granicach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272010 2020-01-27
godz. 10:00
Łódzkie wykonanie robót rozbiórkowych w podziale na 2 części, na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286606 2020-01-27
godz. 11:00
Łódzkie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów Zarządu Gospodarowania Odpadami Numer referencyjny: 1/2020 Usługa polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298038 2020-01-28
godz. 14:00
Łódzkie Sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu. 2.2. Szczegółowy opis przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280648 2020-01-30
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki budynków w podziale na 3 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.13.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297964 2020-01-30
godz. 11:00
Łódzkie Sprzątanie stref publicznych wybranych obiektów zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. w roku 2020 Numer referencyjny: 01/2020/ZP P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299654 2020-02-03
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i podległych jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286573 2020-02-03
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 50 Numer referencyjny: DZP.26.1.16.2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283925 2020-02-06
godz. 10:00
Łódzkie Przeglądy okresowe, naprawy bieżące oraz garażowanie i mycie ciśnieniowe samochodów służbowych Zamawiającego, z podziałem na 2 czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281301 2020-02-07
godz. 16:00
Łódzkie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272132 2020-02-13
godz. 10:00
Łódzkie ZP/44/2019 – Usługa zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodach 200301 i 200108 Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278398 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie ZP/39/2019 – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 200132, 200121* Numer referencyjny: ZP/39/2019 Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278425 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Usuwanie odpadów z miejsc NIEprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na terenie Miasta Łodzi w latach 2020–2021 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294841 2020-02-24
godz. 12:30
Łódzkie Wywóz odpadów komunalnych z NIEruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/3/2020 Przedmiotem zamówienia ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)