Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6692687 2019-04-19 Łódzkie Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696574 2019-04-19 Dolnośląskie ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH (9 klatek schodowych – budynki 6 kondygnacyjne ; garaże; parkingi; drogi osiedlowe , chodniki, tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700882 2019-04-19 Mazowieckie Usługi pralnicze na potrzeby Zamku Czocha ,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6702230 2019-04-19 Mazowieckie Usługa polegającą na odbiorze transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704476 2019-04-19 Lubelskie Wykonanie czyszczenia oraz przeglądu technicznego separatorów i osadników usytuowanych w komendzie Oddziału, a także w Placówkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653276 2019-04-19
godz. 08:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6687589 2019-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Mycie elewacji zanieczyszczonej przez glony i grzyby – budynki przy ul. Wysłouchów 2, 4, 6.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6689635 2019-04-19
godz. 09:00
Pomorskie Dostarczenie, wynajem kontenera 12m3 oraz odbiór zgromadzonych w nim odpadów o kodzie 15 01 01 1. Kontenera 12m3 (cena obejmuje d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690689 2019-04-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa środków higienicznych i pojemników na odpady Numer referencyjny: 31/2019 Zakup i dostawa środków higienicznych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695807 2019-04-19
godz. 09:30
Śląskie Wywóz materiałów niebezpiecznych oraz innych materiałów przeznaczonych do termicznego i chemicznego unieszkodliwiania oraz czasowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699746 2019-04-19
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700266 2019-04-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703756 2019-04-19
godz. 09:45
Świętokrzyskie SK.270.1.14.2019.SG Realizacja usług związanych z obsługą Nadleśnictwa Barycz - prace porządkowe, utrzymanie terenów zielonych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647690 2019-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Pia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650559 2019-04-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698733 2019-04-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wywóz nieczystości z obiektów PUC S. A. - CPV - 90511000-2 Numer referencyjny: KP 10/04/2019 Wywóz nieczystości z obiektów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698978 2019-04-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 tj. kompost nie odpowiadający wymaganiom, wytworzonych w procesie kompostowania odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699246 2019-04-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Transport odpadów o kodach 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 200202 pochodzących z rozbiórek obiektów stanowiących własność ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699194 2019-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 19 12 10 – odpad palny (paliwo alternatywne) Numer referencyjny: 19/DO/2019 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699519 2019-04-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700291 2019-04-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz odbiór, transport i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699788 2019-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala św. Anny w Miechowie. Numer referencyjny: 13/2019 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700326 2019-04-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa najmu odzieży specjalistycznej – bezpyłowej i szafki na odzież oraz świadczenie przez Wykonawcę usług prania i serwisu odzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700764 2019-04-19
godz. 10:00
Małopolskie „Wyburzenie zbiornika biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15” - II postępow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700438 2019-04-19
godz. 10:00
Lubuskie Usługi sprzątania budynków, terenów niezabudowanych oraz prania Numer referencyjny: ZP05/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700242 2019-04-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Powiat Mogileński” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6702228 2019-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie usługi w roku 2019 polegającej na demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707419 2019-04-19
godz. 10:00
Łódzkie Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. ”, w okresie 02.05.2019-04.05.2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708202 2019-04-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa oczyszczania i mycia aranżacji miejskich. I. Przedmiot zamówienia: obejmuje bieżące oczyszczanie i mycie aranżacji miejskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711943 2019-04-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usług w zakresie dezynsekcji , deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)