Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6584495 2019-03-19
godz. 12:00
Podkarpackie Utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie budynkach i na terenach gminny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643365 2019-03-20
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie robót koniecznych do przywrócenia funkcjonowania parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie po odstąpieniu od umowy na rewita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648201 2019-03-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę sprzątnięcie placu po budowie - Zbydniów Zlecę sprzątnięcie placu po budowie. Do wywiezienia gruz i inne pozostałości i wyró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6626182 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę rozbiórkę obiektu - Baranów Sandomierski Zlecę rozbiórkę obiektu - komory stabilizacji tlenowej oraz osadnika końcowego w Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650798 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę demontaż drewnianych półek magazynowych - Przemyśl Zlecę demontaż drewnianych półek magazynowych. Możliwość zabrania desek. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647747 2019-03-25
godz. 10:00
Podkarpackie „Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631939 2019-03-25
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol Numer referencyjny: ZP.271.4.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628947 2019-03-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wyczyszczenie kostki brukowej - Mielec Zlecę wyczyszczenie kostki brukowej - chodnik wokół domu jednorodzinnego i podjazd ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605390 2019-03-26
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów Numer referencyjny: CZ-D.271.18.55.2019 1. Naz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643120 2019-03-26
godz. 10:00
Podkarpackie WSZ/DŻ/60/3/2019 Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605433 2019-03-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608931 2019-03-28
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości w obiektach „Uzdrowisko Rymanów” S.A. - znak sprawy DLE-01/19 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648879 2019-04-02
godz. 08:15
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 01 06, 19 08 01, 20 01 38 Numer referencyjny: 7/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa suk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6602518 2019-04-02
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stalowa Wola Numer referencyjny: ZP-I.271.20.2019 Odbiorem odpadów komunalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608924 2019-04-03
godz. 11:00
Podkarpackie Kompleksowa obsługa administracyjno-gospodarcza Obiektu Socjalnego w Kalnicy GDDKiA Oddział w Rzeszowie Numer referencyjny: O.RZ.D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6620436 2019-04-05
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (PRE RDF) – odpad o kodzie 19 12 10 lub/i 19 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628401 2019-04-11
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie innych odpadów NIE u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642142 2019-04-15
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych Numer referencyjny: EZ/215/17/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642158 2019-04-16
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)