Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6650653 2019-03-22
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wywóz stabilizatu na zamknięte składowisko w m.Srokowo oraz rozplantowanie przewiezionego materiału na wskazanym obszarze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658956 2019-03-25
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645690 2019-03-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych. Numer referencyjny: DZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654378 2019-03-29
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III Numer referencyjny: ZP.271.11.2019 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654517 2019-04-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633805 2019-04-11
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644800 2019-04-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa usługa prania wraz z dzierżawą bielizny pościelowej i operacyjnej Numer referencyjny: DZZ-382-13/19 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)