Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: świętokrzyskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6627836 2019-03-18
godz. 11:00
Świętokrzyskie Na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6574390 2019-03-19
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Wykonanie prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych z obszaru bloku nr 5 w Enea Połaniec S.A.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636872 2019-03-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Numer referencyjny: KW/06/ZP/2019 Przedmiotem niniejszego za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581336 2019-03-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie frakcji palnej z zakładu unieszkodliwiania odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku Numer referencyjny: 1/UE/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637867 2019-03-20
godz. 11:00
Świętokrzyskie ZP.271.2.13.2019 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strawczyn w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638606 2019-03-20
godz. 11:00
Świętokrzyskie Świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług porządkowych w obiektach i utrzymanie w czystości terenów wokół obiektów: Kasy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635930 2019-03-20
godz. 12:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636199 2019-03-20
godz. 13:00
Świętokrzyskie RG.271.5.2019.JŁK Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641666 2019-03-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z użyciem systemu RFID Numer referencyjny: Sprawa ZP/07/2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644165 2019-03-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie Usługa mycia podstawowego pojazdów służbowych Policji użytkowanych w KPP Pińczów ( ZP-215/2019) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mycie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641458 2019-03-22
godz. 10:20
Świętokrzyskie Zakup kontenera hakowego KP-30 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontener hakowy KP-30 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645510 2019-03-22
godz. 11:00
Świętokrzyskie IM.272.1.17.2019 wykonanie usługi polegającej na usunięciu odpadów komunalnych z nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnymi: 4347/21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632995 2019-03-22
godz. 12:00
Świętokrzyskie Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „Nidzica” w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644849 2019-03-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647220 2019-03-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów” Numer referencyjny: IGP.II.271.16.2019 Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6625345 2019-03-25
godz. 10:30
Świętokrzyskie Świadczenie usługi ochrony mienia i sprzątania obiektów PWiK Sp. z o.o

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631526 2019-03-27
godz. 00:00
Świętokrzyskie Szukam miejsca na gruz z rozbiórki obory, Krasocin Szukam miejsca na gruz z rozbiórki obory: kamień wapienny, dachówka betonowa (2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650552 2019-04-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych NIEruchomości z terenu gminy Bodzechów Numer referencyjny: ZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)