Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6627166 2019-03-19
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ w Augustowie przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635162 2019-03-19
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych Grupa 1. CPV – 90512000-9 Usługi transportu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628260 2019-03-20
godz. 00:00
Podlaskie Rozbiórka budynków i wymiana eternitowych pokryć dachowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631054 2019-03-20
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie usług pralniczych dla Aresztu Śledczego w Hajnówce w okresie od 8 kwietnia 2019r., do 7 kwietnia 2020r., w ilości łącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6627393 2019-03-20
godz. 10:00
Podlaskie Usługa kruszenia gruzu budowlanego dla potrzeb MPGKiM ZB 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przekruszeniu i prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644038 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Sprzątanie obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645782 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644652 2019-03-26
godz. 11:00
Podlaskie Usługa pn. Demontaż olejowego kotła rezerwowego z urządzeniami pomocniczymi oraz infrastruktury sieci parowej na terenie po dawnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641504 2019-03-28
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6614947 2019-04-02
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łapy Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623271 2019-04-04
godz. 10:00
Podlaskie Usluga prania bielizny szpitalnej Numer referencyjny: DA.ZP.242.15.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623291 2019-04-08
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze III Suwałk. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628375 2019-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze II Suwałk Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628382 2019-04-10
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze I Suwałk Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596127 2020-12-31
godz. 00:00
Podlaskie Przyjęcie do zagospodarowania odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)