Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8450739 2021-10-20
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór wraz z utylizacją elementów pcv oraz gumowych znajdujących się na terenie RDW - PZDW Rzeszów .- utylizacja słupków, siatki, opon oraz podkładów pod znaki znajdujących się na BM na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363369 2021-10-21
godz. 08:00
Podkarpackie Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w bud., utrzymanie czystości terenów utwardzonych wraz z odśnieżaniem oraz utrzymanie czystości i koszenie terenów zielonych w kompleksach wojskowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457267 2021-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie .:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzyska„ w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. B.271.14.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458768 2021-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z terenu Gminy Pruchnik w roku 2022”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466902 2021-10-21
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa zimowego utrzymania dróg wewnątrz zakładowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461334 2021-10-22
godz. 08:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas w roku 2022 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych z t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418417 2021-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Ropczyce w 2022 roku” Numer referencyjny: PPZP.271.19.2021 Przedmiotem zamówienia odbieranie, transport i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442056 2021-10-22
godz. 12:00
Podkarpackie Rozbiórka likwidacyjna budowli komina stalowego H=48m , Zakładu Walcownia HW.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408598 2021-10-22
godz. 14:00
Podkarpackie Zwiększenie zakresu prac badawczych i rozwojowych w BorgWarner Rzeszów w celu ulepszenia konstrukcji tarczy ciernej 1. Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412448 2021-10-25
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy NIEbylec w 2022 roku Numer referencyjny: IP.271.10.2021 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424258 2021-10-25
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, NIEbezpiecznych innych niż zakaźne i innych niż NIEbezpieczne Numer referencyjny: DZP/34/PN/2021 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414718 2021-10-25
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagosp. poprzez odzysk skratek i piasku tj. odpadów o kodzie 19 08 01 (Skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul Łąk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418460 2021-10-25
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania w budynkach PGNIG SA Oddział w Sanoku oraz Oddział Geologii i Eksploatacji w Jaśle i Libuszy Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0262/OS/EU Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421367 2021-10-25
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czynności segregacji ręcznej odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-14/ZUO/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473073 2021-10-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę usługę opróżnienia mieszkania ze śmieci poremontowych - Jarosław Zlecę usługę opróżnienia mieszkania ze śmieci poremontowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418380 2021-10-26
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce Numer referencyjny: I-I.271.11.2021 Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gorzyce”. Przedmiotowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423894 2021-10-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa utrzymania czystości na Zakładach LIBET na 2022 [1701/08/2021/DA] PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa utrzymania czystości GO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471179 2021-10-26
godz. 11:00
Podkarpackie Prosimy o przesłanie oferty na odbiór następujących odpadów z n/zakładu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418423 2021-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych i przemysłowych z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Numer referencyjny: EZ/215/45/2021 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427257 2021-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Numer referencyjny: RG.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473227 2021-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia na potrzeby realizacji projektu pt.: „Gminny K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456119 2021-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie „Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących jednostkami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448194 2021-10-27
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w 2022 r. Zadanie polega na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421393 2021-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czudec w 2022 roku Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2021 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472535 2021-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421368 2021-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych w 2022 r.” Numer referencyjny: RI.271.1.5.2021.ML Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424267 2021-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Tarnobrzega odbieranych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Numer referencyjny: BZP-I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467338 2021-10-29
godz. 12:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 1193 ZP/A/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469101 2021-10-29
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów składowanych i magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym tj. z terenu działki znajdu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)