Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8062466 2021-04-19
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080632 2021-04-19
godz. 11:00
Podkarpackie odbiór złomu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068997 2021-04-20
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przekazanie do zagospodarowanie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065341 2021-04-20
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083779 2021-04-20
godz. 12:00
Podkarpackie odbiór złomu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075769 2021-04-21
godz. 10:00
Podkarpackie Wynajem toalet - kabin przenośnych oraz zbiorników na nieczystości wraz z serwisem oraz wykonanie usługi transportu Cześć I: Wynaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078943 2021-04-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę rozbiórkę stodoły - Zarszyn Zlecę rozbiórkę stodoły w Zarszynie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078980 2021-04-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wywóz odpadów budowlanych, ok 10m3 (papa, gruz, styropian) - Rzeszów Zlecę wywóz odpadów budowlanych, ok 10m3 (papa, gruz, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079576 2021-04-22
godz. 08:00
Podkarpackie Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 15 01 01 do 31.12. 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065275 2021-04-22
godz. 09:00
Podkarpackie Czterokrotne koszenie i utylizacja traw na stacjach 110/SN i SN/SN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079574 2021-04-22
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i odbiór złomu - kod odpadu 17 04 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078017 2021-04-23
godz. 08:30
Podkarpackie Świadczenie usług transportowych tj.: 1. Transport odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070097 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Sprzedaż złomu stalowego z lok SM42 . Lokalizacja Tabor Dębica w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043541 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przyjęcie do przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083361 2021-04-23
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi sprzątania obiektu Sądu Okręgowego w Krośnie, położonego w Krośnie przy ul. Kletówki 27A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081755 2021-04-23
godz. 15:00
Podkarpackie Zagospodarowanie części odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044250 2021-04-25
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje ekipy do rozbiórki - Przemyśl Poszukuje ekipy do rozbiórki - Odkopanie fundamentu wraz z wywozem. Termin rozpoczęcia pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083850 2021-04-26
godz. 00:00
Podkarpackie Wywóz nieczystości stałych na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Część 1 Wywóz nieczystości stałych na potrzeby GDDKiA Oddział w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085244 2021-04-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wywóz śmieci - Iwonicz-Zdrój Zlecę wywóz lekkich śmieci po remoncie dla osoby z przyczepką. Zainteresowanych proszę o kontak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038197 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Likwidacja odwiertu Gorlice 2 dla PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0197/OS/TRR Likwidacja odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084500 2021-04-27
godz. 10:00
Podkarpackie USŁUGA ODBIORU ODPADÓW Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, utylizacja, lub odzysk odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053055 2021-04-27
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: DZ-2300-3/ZUO/2021 1. Odebranie od Zamawiającego odpadów:a) p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082592 2021-04-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080948 2021-05-04
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbiórka nieczynnego wolnostojącego komina żelbetowego przy ul. ks. Sondeja 15 w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074521 2021-05-05
godz. 10:45
Podkarpackie „Świadczenie usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i zimowego utrzymania terenu przy budynkach PGNiG SA w Warszawie Oddział w San...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050042 2021-05-07
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Stalowa Wola Numer referencyjny: ZP–I.271.9.2021 — przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084456 2021-05-17
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-4/ZUO/2021 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)