Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7926709 2021-01-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923797 2021-01-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę odebranie tektury - Dębica Oddam tekturę suchą, codziennie do wzięcia. Można wziąć jako stałe zlecenie. Często spore ilości....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888158 2021-01-25
godz. 09:00
Podkarpackie Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891807 2021-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łańcuta, dostarczenie wor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895221 2021-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Przetarg NIEograniczony na odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927199 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929901 2021-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924735 2021-01-27
godz. 15:30
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa wyposażenia drobnego do lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dla zadania inwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901282 2021-01-28
godz. 09:45
Podkarpackie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu Numer referencyjny: ZUOK/1/12/2020/REK Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897570 2021-01-28
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932611 2021-01-29
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje Pani na jeden dzień w tygodniu - piątek,do sprzątania domu - Rzeszów Poszukuje Pani na jeden dzień w tygodniu - piątek d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900204 2021-01-29
godz. 10:00
Podkarpackie „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych w granicach administracyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924507 2021-01-29
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899029 2021-02-01
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbierania i przekazywani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897595 2021-02-02
godz. 11:00
Podkarpackie Usunięcie mas ziemnych wymieszanych z odpadami z terenu budowy drogi ekspresowej S19 w m. Domostawa Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911429 2021-02-05
godz. 10:00
Podkarpackie „Sprzątanie w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego” Numer referencyjny: ZP/UR/285/2020 „Sprzątanie standardowe"„Sprzątanie st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908327 2021-02-08
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach: sportowo-rekreacyjnym, administracyjnym, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897441 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/49/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908362 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) w 2021 r. – 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911872 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w okresie od 15.02.2021 r. do 31....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911427 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w okresie od 1.2.2021 do 31.12.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900009 2021-02-09
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec Numer referencyjny: ZP.271.51.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924894 2021-02-18
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne Numer referencyjny: NO-223/I/21 Zakup i dostawa pojemników z twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928400 2021-02-19
godz. 13:00
Podkarpackie „Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego” Numer referencyjny: ZP/UR/01/2020 „Sprzątanie standardowe”„Sprzątanie stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930381 2021-02-19
godz. 13:00
Podkarpackie „Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)