Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282240 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Demontaż nieczynnego komina stalowego na Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282797 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Numer referencyjny: UK/ZP-1/01/20 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283579 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279468 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.1.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285889 2020-01-24
godz. 14:00
Podkarpackie Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287788 2020-01-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wyburzenie dużego pieca - Rzeszów Zlecę wyburzenie dużego pieca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290210 2020-01-27
godz. 08:15
Podkarpackie Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach OLK w Rzeszowie SPZOZ Numer referencyjny: 1/OLK SPZOZ/PN/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286105 2020-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Pozimowe oczyszczanie dróg i chodników Numer referencyjny: ZP.271.2.2020 1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje: Pozimowe ocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286179 2020-01-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa koszy betonowych przeznaczonych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295629 2020-01-29 Podkarpackie Poszukuje osób do sprzątania biura - Trzebownisko Poszukuje osób do sprzątania biura. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297735 2020-01-29 Małopolskie ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Spółka ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie, należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, wiodą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298474 2020-01-30
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę posprzątanie mieszkania - Rzeszów Zlecę posprzątanie mieszkania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298485 2020-01-30
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje osoby do sprzątania zajazdu - Rzeszów Poszukuje osoby do sprzątania zajazdu. Dwie nocki oraz dwie lub trzy dniówki w tyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266184 2020-01-30
godz. 10:00
Podkarpackie Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie zagórz Numer referencyjny: ZUT/PSZOK/1/2019 Zdanie 1: Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291058 2020-01-30
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Jabłonce pochodzących z terenu Gminy D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296395 2020-01-31
godz. 08:00
Podkarpackie zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 08 ( odpady kuchenne ulegające biodegradacji) i odpadów o kodzie: 20 02 01 ( odpady ulega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300421 2020-01-31
godz. 09:00
Podkarpackie Wywóz odcieków z terenu byłego składowiska opadów komunalnych w Chotowej w roku 2020 a) wywóz odcieków z terenu byłego składowiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299371 2020-01-31
godz. 10:45
Podkarpackie Wywóz nieczystości stałych - odpadów komunalnych - kod 20 03 01 wraz z przekazaniem zamawiającemu 8 (osiem) pojemników o pojemnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296633 2020-01-31
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w budynku zarzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303591 2020-01-31
godz. 11:00
Podkarpackie Usługę polegającą na odbiorze i wywozie odpadów stałych segregowanych ze śmietników usytuowanych przy budynkach Oddziału ZUS w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301836 2020-01-31
godz. 14:00
Podkarpackie Rozbiórka budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300066 2020-02-03
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Gru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302098 2020-02-04
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Siedliskach Gmina Lubenia Numer referencyjny: 27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301950 2020-02-04
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbierania i przekazywani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303180 2020-02-04
godz. 10:00
Podkarpackie Zabiegi dezynsekcji i monitoringu oraz wprowadzanie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294590 2020-02-05
godz. 10:00
Podkarpackie świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/04/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7258282 2020-02-07
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie nr 1: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301791 2020-02-07
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa świetlicy wiejskiej w Laszkach z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury - rozbiórka istniejącego budynku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290222 2020-02-09
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę sprzątanie mieszkania i opiekę nad psem - Rzeszów Zlecę sprzątanie mieszkania co 10-14 dni i opiekę nad moim psem 2-3 dni w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301925 2020-02-10
godz. 12:30
Mazowieckie Świadczenie usług odfekalniania taboru kolejowego wyposażonego w zamknięty układ WC Numer referencyjny: 19/WNP-003015/PRZ Świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)