Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: opolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7290591 2020-01-27
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z placówek Krapkowickiego C entrum Zdrowia Sp. z o.o. Pojem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286579 2020-01-27
godz. 10:00
Opolskie Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów Numer referencyjny: BZP.271.4.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286604 2020-01-27
godz. 12:00
Opolskie Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289230 2020-01-27
godz. 12:00
Opolskie Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów i odzieży ochronnej pracowników kuchni oraz prania firan na potrzeby Ośrodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288482 2020-01-28
godz. 09:00
Opolskie Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289747 2020-01-28
godz. 10:30
Opolskie Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie Numer referencyjny: BZP.271.5.2020 Utrzymanie zieleni niskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297234 2020-01-29
godz. 10:00
Opolskie Usługa w zakresie prania na mokro bielizny z magazynów pościeli w domu studenta Zaścianek przy ul. Mikołajczyka 6 i domu studenta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296508 2020-01-31
godz. 08:00
Opolskie "Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180101, 180104, 180109 w związku z prowadzoną przez Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295262 2020-01-31
godz. 13:00
Opolskie Dostawy pojemników na odpady (50 sztuk o pojemności 1100 l). Numer referencyjny: ZZP.I/PZP/PN/D/2020.MA 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300822 2020-02-03
godz. 00:00
Opolskie Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Nysie przy Placu Kościelnym 6 oraz przy ul. Wałowej 3-5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297996 2020-02-03
godz. 11:45
Opolskie Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia – 3 zadania częściowe. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299323 2020-02-10
godz. 10:00
Opolskie Przebudowa ulicy Tuwima w Głubczycach. Numer referencyjny: KI.ZP.271.3.2020 Przebudowa ulicy Tuwima w Głubczycach. Na przedmiot z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297920 2020-02-14
godz. 10:00
Opolskie Wykonanie rozbiórki drewnianych klatek schodowych oraz ścieżki widokowej wieży Bramy Nyskiej zlokalizowanych na murach miejskich w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292124 2020-02-21
godz. 12:00
Opolskie Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)