Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453365 2021-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Poszukuję osoby do sprzątania domu - Płock Poszukuję osoby do sprzątania domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456790 2021-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych 1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442600 2021-10-18
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie) 1. Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiekcieCentrum Doradz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414449 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435235 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu oraz rozbiórka stacji gazowej Lesznowola ul. Żytnia Q=600 m3 /h - WI21/5074 Kompleksowe wykonanie projektu oraz rozbiórka stacji gazowej Lesznowola ul. Żytnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288318 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II" Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432147 2021-10-18
godz. 10:30
Mazowieckie Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy położonego przy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28 w Warszawie UD-VIIII-WZP.271.16.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394492 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów Numer referencyjny: BiF.271.7.2021.AW Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394656 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Na Skarpie 49-54 w Lesznie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412407 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przez 3 lata Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.38.2021.AKA Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445107 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa mycia pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 T będących w użytkowaniu Rejonu Energetycznego w Wyszkowie w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433361 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 10* (tłuszcze i mieszaniny olejów w separacji olej/woda) dla Zakładu ,,Czajka’’

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448361 2021-10-18
godz. 18:00
Mazowieckie DERATYZACJA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452871 2021-10-19
godz. 08:00
Mazowieckie ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437275 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442649 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM. DZPUCK.262.114.2021 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451849 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Utylizacja odpadów medycznych Przedmiotem zamówienia jest usługa utylizacji odpadów medycznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami, jak również zapotrzebowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436101 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa odbioru, transportu iunieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 18,15,16 i 09, wytwarzanych w Placówce SPL dla PW SPZOZ w Warszawie i jej Filiach Przedmiotem zamówienia jest usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397427 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra Górna Numer referencyjny: RIOŚ.Z.271.14.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433722 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461268 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie demontaż skorodowanych rynien dachowych w budynku od strony ul. Jedwabnej 2 w Milanówku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376946 2021-10-19
godz. 11:00
Mazowieckie Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Numer referencyjny: 360000/271/1/2021-ZAP Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453064 2021-10-19
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464212 2021-10-19
godz. 11:30
Mazowieckie Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 z oczyszczalni ścieków w Rzeczkowie Kolonii 78, gmina Wierzbica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412454 2021-10-19
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych NIEruchomości położonych na terenie gminy Michałowice Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454731 2021-10-19
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór odpadu (kod 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464454 2021-10-19
godz. 13:30
Mazowieckie Wynajem kontenerów wraz z serwisem sanitarnym i technicznym na potrzeby Zakładu Czajka z podziałem na: 1. Część A - dotyczącą Zakł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430482 2021-10-20
godz. 00:00
Mazowieckie Interesowałby mnie demontaż domku na działce - Warszawa Witam, Jestem właścicielką działki na warszawskim Bemowie (ROD Bemowo2). D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403305 2021-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słubice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: PP.ZP.271.3.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419568 2021-10-20
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie o- ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)