Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7908558 2021-01-20
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę usługę sprzątania - Kraków Zlecę sprzątanie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911103 2021-01-20
godz. 09:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920031 2021-01-20
godz. 10:00
Małopolskie PZD-ZP.263.23.2021 Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego dróg powiatowych administro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921174 2021-01-20
godz. 11:00
Małopolskie Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894018 2021-01-21
godz. 09:00
Małopolskie zakup (dostawa) worków do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, papier, szkło) Numer referencyjny: 08/ZP/2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888143 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sułkowice Numer referencyjny: ZP.271.14.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920448 2021-01-22
godz. 09:00
Małopolskie Usługa w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891592 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Przyjęcie i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych Numer referencyjny: 10/DI/2020 Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916180 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usługi odbiór i przekazanie do zagospodarowanie odpadów komunalnych z Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927858 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa piasku zasypowego oraz wywóz urobku z budowy na SP Niepołomice ul. Brzeska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910320 2021-01-24
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wypranie kanapy. Stary Sącz Zlecę wypranie kanapy. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891834 2021-01-25
godz. 10:00
Małopolskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Wydziale Oczyszczania Ścieków w Chrzanowie” z podziałem na części – I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888148 2021-01-25
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Nowy Wiśnicz w okresie od 1.4.2021 do 31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926816 2021-01-25
godz. 11:00
Małopolskie ZP.270.2.2021 Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Klucze w 2021 r. PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919883 2021-01-25
godz. 14:00
Małopolskie Z/2142/12/2020/RT Odbiór odpadów komunalnych z Orlen Południe S.A. w Trzebini Zapytanie obejmuje usługi realizowane przez Wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923883 2021-01-25
godz. 14:00
Małopolskie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów medycznych wytwarzanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916111 2021-01-25
godz. 15:00
Małopolskie Czyszczenie podestów oraz schodów wykonanych z lastrlco w budynkach jak wyżej techniką diamentową.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891793 2021-01-26
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w ciągłej czystości pomieszczeń w budynkach i lokalach oraz sprzątanie t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918473 2021-01-26
godz. 10:00
Małopolskie Sprzedaż złomu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 1 w Krakowie Sprzedaż przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie złomu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912664 2021-01-26
godz. 10:30
Małopolskie Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku. Numer referencyjny: DP-271-17/2020 Usługi spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927893 2021-01-26
godz. 13:00
Śląskie Sprzedaż oleju przepracowanego z TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895208 2021-01-27
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów typu żużel i popioły paleniskowe powst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905244 2021-01-27
godz. 09:30
Małopolskie BIEŻĄCE UTRZYMANIE TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE RDW W KRAKOWIE Z/S W ZABIEWRZOWIE – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912534 2021-01-27
godz. 09:30
Małopolskie „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie". Numer referencyjny: RDWT-271-1-9/20 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897527 2021-01-27
godz. 10:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926159 2021-01-27
godz. 11:00
Małopolskie Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928359 2021-01-27
godz. 14:00
Śląskie „Usługi czystości w CEZ Skawina”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920874 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie SA.270.2.1.2021 Transport i utylizacja odpadów z terenów leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślenice w roku 2021 PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893448 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; pielęgnacja zieleni ozdob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899965 2021-01-28
godz. 11:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Skała, oraz z punktu selektywnej zbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)