Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8374139 2021-10-18
godz. 09:00
Łódzkie ZP/24/2021 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawa bielizny szpitalnej i sterylizacji na okres 36 miesięcy dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456487 2021-10-18
godz. 09:00
Łódzkie DZP.26.1.219.2021 Zarząd Lokali Miejskich ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego - komórek o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421685 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie świadczenie usług administrowania, wraz z zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej, usługami utrzymania czystości, utrzymania zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436201 2021-10-18
godz. 15:00
Łódzkie Warunki Odbioru i Zagospodarowania Odpadów z BESTGU POLSKA Sp z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412406 2021-10-19
godz. 09:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łowicza Numer referencyjny: SK.271.2.1.2021.KM2 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451582 2021-10-19
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w trakcie eksploatacji i modernizacji GOŚ ŁAM przedmiotem zamówienia jest od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459658 2021-10-19
godz. 15:00
Łódzkie Świadczenie usługi sprzątania, utrzymywania czystości i usług gospodarczo-konserwatorskich w obiekcie Sądu Rejonowego w Bełchatowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440277 2021-10-20
godz. 09:00
Łódzkie Rozbiórka obiektów budowlanych osady Edmundów zlokalizowanych w miejscowości Smardzew, gmina Wróblew Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka pięciu budynków gospodarczych (102-440, 108-444, 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454901 2021-10-20
godz. 09:00
Łódzkie Usługa wywozu i unieszkodliwienia odpadów z terenu Zakładu Karnego w Grabaline Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu i unieszkodliwiania z terenu Zakładu Karnego w Garbalinie odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464458 2021-10-20
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości stałych z budynków administracyjnych oraz budynków dworców kolejowych na terenie będący w obszarze działania Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424024 2021-10-20
godz. 15:00
Łódzkie Sprzątanie pomieszczeń zakładowych w budynkach PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458907 2021-10-21
godz. 09:00
Łódzkie „Sprzątanie i utrzymanie czystości w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim” 1. Sprzątanie pokojów biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406395 2021-10-21
godz. 10:00
Łódzkie ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ORAZ JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN Numer referencyjny: IZP.GPOŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439736 2021-10-21
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 2 części: część nr 1 – ul. Legionów 148 część nr 2 – ul. Lipowej 83 Część 1: Wykonanie ręcznej rozbiórki budynku mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458816 2021-10-21
godz. 10:00
Łódzkie „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2022 ROKU” Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406451 2021-10-21
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Numer referencyjny: 36/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293822 2021-10-21
godz. 11:00
Łódzkie Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A1. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406386 2021-10-21
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów Numer referencyjny: PZ.271.8.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8298714 2021-10-21
godz. 12:00
Łódzkie ” Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymywania w czystości pomieszczeń Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o. o. .” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399973 2021-10-22
godz. 09:00
Łódzkie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442669 2021-10-22
godz. 09:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (V części) Numer referencyjny: SPZ.271.22.2021 Cz. 1 : Przed. zam. jest wykonywanie usługi odbioru i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460540 2021-10-22
godz. 10:00
Łódzkie "Uprzątnięcie padłej zwierzyny z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z usu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460961 2021-10-22
godz. 10:00
Łódzkie "Uprzątnięcie padłej zwierzyny z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397434 2021-10-22
godz. 10:30
Łódzkie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki Numer referencyjny: GIZ 271.160. (21).2021 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458955 2021-10-22
godz. 11:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach budynków Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej w częstotliwości z harmonogramem stanowiącym Załącznik B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453106 2021-10-25
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie robót związanych z rozbiórką budynków gospodarczych na terenie PP w Klukach roboty budowlane 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461001 2021-10-25
godz. 10:00
Łódzkie Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421370 2021-10-25
godz. 11:00
Łódzkie Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Sądzie Rejonowym w Łęczycy, Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej i Sądzie Rejonowym w Łowiczu Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458318 2021-10-25
godz. 15:00
Łódzkie Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru i unies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)