Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8460288 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Sprzątanie pomieszczeń w obiektach siedziby Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim o powierzchni ogólnej 584 m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448614 2021-10-20
godz. 11:00
Lubuskie Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenie targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Kompleksowe utrzymanie cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460189 2021-10-20
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie cenowe dotyczące -„Cyklicznego odbioru i profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BC, BE, ope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406430 2021-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa wynajmu i serwisu przenośnych systemów sanitarnych oraz zbiorników na wodę dla jednostek wojskowych będących na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445705 2021-10-22
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452462 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Kompleksowe usługi pralnicze dla Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 na 2022r. 1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ( w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439744 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Budowa, dostawa i montaż pojemników półpodziemnych na odpady w formule “Zaprojektuj i wybuduj” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze 1. Opracowanie dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473728 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Kruszenie gruzu betonowo-ceglastego na terenie miasta Skwierzyna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468800 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie prania i dzierżawy bielizny pościelowej oraz odzieży szpitalnej, w tym: odbioru brudnej bielizny, transportu, prania i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424266 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów NIEruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458963 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie czystości w budynkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w następujących lokalizacjach: Zadanie nr 1,2,3,4 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471005 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Część 1: Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,polegającej na dzierżawie/wynajęciu elementów oświetlenia świątecznego, tj. dostawie,montażu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464391 2021-10-27
godz. 11:00
Lubuskie USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR 7 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W CZERWIEŃSKU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449282 2021-10-28
godz. 08:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy NIEgosławice. Numer referencyjny: SEK.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbiór, transport...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427291 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów NIEruchomości zamieszkałych i NIEktórych NIEzamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458230 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie ZP/40/2021/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468666 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie prac polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469368 2021-10-29
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych – II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 1a, jest św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469835 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Tuplice w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zago...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432644 2021-10-31
godz. 11:20
Lubuskie ZPiOŚ.271.8.2021.MŁas „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasień” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435940 2021-11-02
godz. 12:00
Lubuskie Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze Numer referencyjny: DZ.260.03.2022 Odbiór, transport, unieszkodliwienie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432932 2021-11-03
godz. 11:00
Lubuskie ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Wywóz segregowanych odpadów komunalnych tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449228 2021-11-04
godz. 10:00
Lubuskie „Usługa sprzątania budynków oraz utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Jednostek należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w latach 2022-2025 – postępowanie II” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452420 2021-11-08
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruch. zamieszkałych, NIEruch. gdzie znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekr.-wypoczy.,z PSZOK na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452425 2021-11-12
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk Numer referencyjny: GGRIOS.ZP.271.1.2021 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472089 2021-11-18
godz. 10:00
Lubuskie Usługa sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. oraz wykonywania innych czynności pomocowych przy pacjencie. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470896 2021-11-19
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych Oddziału Terenowego Lubuskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472120 2021-11-19
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: RI.271.1.24.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472099 2021-11-19
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych Oddziału Terenowego Lubuskiego Numer referencyjny: BZP.DZN.96.2021 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)