Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7285199 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie 96, 20-824 Lublin. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów przy pomocy własnego taboru specjalistycznego 2.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282920 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Stoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286576 2020-01-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa pojemników o pojemności 120 L i 240 L z podziałem na zadania 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa wraz z rozładunkie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286259 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników na bioodpady wraz z workami dla dzieci biorących udział w zajęciach nt. sel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290721 2020-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Odbiór, transport oraz zagospodarowanie w ostatecznym procesie odzysku (R1-R11) lub ostatecznym procesie unieszkodliwienia (D1-D12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7254261 2020-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w 4 rejonach. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291146 2020-01-29
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuczna w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291249 2020-01-29
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywny załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ciągu 2020 roku. Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288671 2020-01-30
godz. 09:00
Lubelskie 1. zagospodarowanie palet złomowych 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294887 2020-01-30
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów od jednostek podlegających gminie oraz opróżnianie i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297398 2020-01-30
godz. 10:00
Lubelskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych Wydziału Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym w roku 2020. Wydział Spraw Terenowych V w Kazimie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291392 2020-01-30
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych kategorii 3 powstałych na terenach administrowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300739 2020-01-31
godz. 00:00
Lubelskie Usługa prania w rozumieniu 1 raz w tygodniu odebranie ubrań, usługa prania oraz dostarczenie i włożenie we wskazane miejsce czyste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296655 2020-01-31
godz. 09:00
Lubelskie Sprzątanie przystanków autobusowych oraz pasów drogowych na terenie miasta Zamościa w 2020 roku Numer referencyjny: SPZ.272.3.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296229 2020-01-31
godz. 10:00
Lubelskie Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych Numer referencyjny: R3.ST.372.1.2020.rp Usługi utrzymania czystości w pasach drogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300663 2020-01-31
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w Filii Zamawiającego w Ełku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286418 2020-02-03
godz. 09:00
Lubelskie Wykonywanie czynności mycia i czyszczenia pojazdów kolejowych, posadzki, kanałów rewizyjnych w hali Nr 2 i Nr 10 oraz utrzymanie c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290683 2020-02-03
godz. 10:00
Lubelskie Numer referencyjny: Adm-261-1/20 Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lube...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7261406 2020-02-04
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagosp. odpadów komunalnych z NIEruchomości zam. z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264973 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkanych, położonych na terenie miasta Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290063 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290060 2020-02-21
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 191212 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293851 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)