Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8374179 2021-10-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli NIEruchomości, a TAKże podmiotów władających NIEruchomością z terenu Gminy Włocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453584 2021-10-18
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania i stałego utrzymania czystości w obiektach Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 7 oraz w redakcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403270 2021-10-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w latach 2022-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451465 2021-10-19
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 271.8.44.2021 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotniki Kujawskie PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455223 2021-10-19
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449560 2021-10-19
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbiórka ładowarko–zwałowarki ŁZKS 250, mostu skośnego przenośnika trasy T4 oraz odbiór materiałów powstałych z rozbiórki dla PGE Toruń S.A. w Toruniu Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453770 2021-10-20
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów medycznych i niebezpiecznych, w ilościokreślonej w „Formularzu oferta” - zał. nr 1 do SWZ, o parametrach określonych w załączniku nr2 do SWZ. 23...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394476 2021-10-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich NIEruchomości (zamieszkałych i NIEzamieszkałych) na terenie Gminy Grudziądz wraz z dostarczeniem urządzeń do gromadzenia odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454970 2021-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa kompleksowego letnio-zimowego utrzymania obiektu MOP Żnin Zachód Szanowni Państwo, PKN ORLEN S.A. zaprasza Państwa do udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449243 2021-10-20
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin Numer referencyjny: SS.271.35.2021.ZP O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461759 2021-10-21
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418407 2021-10-22
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. Numer referencyjny: SZPiFP-51-21 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460143 2021-10-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wywóz odpadów komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460534 2021-10-22
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku” Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409410 2021-10-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec Numer referencyjny: ZP.271.13.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443307 2021-10-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zlecę wywoź śmieci i mebli po zalaniu piwnica powierzchnia 120 m2 - Bobrowniki Zlecę wywoź śmieci i mebli po zalaniu piwnica powie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423894 2021-10-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa utrzymania czystości na Zakładach LIBET na 2022 [1701/08/2021/DA] PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa utrzymania czystości GO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461061 2021-10-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w 2022 roku Część 1: Część 1 - dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454425 2021-10-26
godz. 18:00
Kujawsko-Pomorskie Załadunek, transport oraz przetwarzanie (tj. odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów 07 01 07* Załadunek, transport do miejsca prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449302 2021-10-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa załadunku, transportu oraz zagospodarowania odpadów 19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 oraz innych odpadów składowanych Papierników 9 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421398 2021-10-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica Numer referencyjny: GPI.271.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456301 2021-10-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Załadunek, odbiór, transport oraz zbieranie i/lub przetwarzanie osadu odwodnionego (kod 19 09 03) Załadunek, odbiór, transport or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412396 2021-10-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Centrum Rekreacji Astoria położonego w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23 Numer referencyjny: ZP 3/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464054 2021-10-28
godz. 08:30
Mazowieckie rozbiórki byłego budynku mieszkalnego nr 6 w miejscowości Procyń, na działce nr 58 obręb Procyń, na terenie stacji byłej stacji PK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412424 2021-10-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w latach 2022 - 2023 Numer referencyjny: IGM.271.6.2021 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Odbiór NIEsegregowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432963 2021-10-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina we Włocławku i w Pińczacie. Numer referencyjny: ZP 24/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu i zagospo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464215 2021-10-29
godz. 10:17
Kujawsko-Pomorskie 18/2021 Mycie pojazdów służbowych KPP Mogilno PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mycie pojazdów Pojazdy typu osobowe Opis przedmiotu Mogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464217 2021-10-29
godz. 10:21
Kujawsko-Pomorskie 18/2021 Mycie pojazdów służbowych KPP Żnin PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mycie pojazdów Pojazdy typu osobowe Opis przedmiotu KPP [......

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435918 2021-11-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popieł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)