Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7244269 2020-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie w 2020 r. Numer referencyjny: SZ.ROZ.281.525.2019 C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269681 2020-01-21
godz. 23:59
Zachodniopomorskie TZ.271.1.2020 Utrzymanie czystości i porządku skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266225 2020-01-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Likwidacja dzikich wysypisk i odpadów - na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg . Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274753 2020-01-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu. Podmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264059 2020-01-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Rozbiórka obiektów kubaturowych Zakładu Produkcji Wody ZDROJE w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284694 2020-01-23
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługi mycia pojazdów z m. Wałcz i m. Nadarzyce -znak postępowania 6/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284801 2020-01-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Mycie i kompleksowe sprzątanie służbowych samochodów GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266605 2020-01-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Krzysztofa Kolumba 32 oficyna lewa i oficyna prawa w Szczecinie, wraz z uprząt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283310 2020-01-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie Numer referencyjny: IZ.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284748 2020-01-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługi polegające na codziennym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, sanitarnych, holu i korytarzy oraz terenu zewnętrznego. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288322 2020-01-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów wylotowych oraz 19 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286202 2020-01-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289685 2020-01-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police". 1. Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów - kod 12 01 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284709 2020-01-28
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Wykonanie czyszczenia separatorów na terenie miasta Szczecinek eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizagi sp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284693 2020-01-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługi asenizacyjne dotyczące wywozu nieczystości płynnych z Szkoły Podstawowej w Długołęce: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252452 2020-01-31
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu miasta Wałcz Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289317 2020-01-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286223 2020-01-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości. Charakterystyka przedmiotu zamówienia i zakres prac: 1. obsług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285380 2020-01-31
godz. 13:30
Zachodniopomorskie WYKONYWANIE STAŁYCH PRAC PORZĄDKOWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Numer referencyjny: RI.272.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7258298 2020-02-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście Całoroczne oczyszczanie terenów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269603 2020-02-13
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281114 2020-02-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Transport odpadów o kodzie 19 12 12 z RZGO w Słajsinie oraz Stacji przeładunkowych Odpadów w Świnoujściu, Mokrawicy i Mielenku Dra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)