Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6631926 2019-03-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635862 2019-03-18
godz. 10:00
Mazowieckie Sprzątanie pomieszczeń służbowych w Lesznie, Rawiczu i Ostrowie Wlkp. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzątanie pomieszczeń służbowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634793 2019-03-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku mieszkalnego Osówka Młyn należącego do Nadleśnictwa Lipka wraz z upo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641297 2019-03-20
godz. 00:00
Wielkopolskie Utrzymanie czystości nieruchomości Nieruchomość Budynek Wielorodzinny Adres ul. Owsiana 6-16 w Poznaniu Dane nieruchomości: Powie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632616 2019-03-20
godz. 09:30
Wielkopolskie Zamiatanie ulic i placów miejskich w Wągrowcu Numer referencyjny: TI.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiatania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630619 2019-03-20
godz. 11:00
Wielkopolskie ZP-381-8/2019 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach Numer referencyjny: ZP-381-8/2019 1.1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587415 2019-03-20
godz. 12:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637871 2019-03-20
godz. 15:00
Wielkopolskie Sprzątanie nieruchomości 80/2019 Adres: Jeżyce Obmiar/powierzchnia: Powierzchnia do sprzątania wewnętrzna ok. 1 200,Om2 powierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637977 2019-03-21
godz. 09:45
Wielkopolskie Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina Numer referencyjny: WP.271.7.2019 Przedmiotem zamówienia jest obsługa szal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636805 2019-03-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648679 2019-03-21
godz. 10:00
Mazowieckie NP/OD/19/1945/OD/WAB Usługa sprzątania Biura Obsługi Klienta w CH Avenida (ul. Matyi 2, 61-586 Poznań)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648156 2019-03-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Zlecę wyburzenie budynków - Poznań Zlecę wyburzenie budynków - do wyburzenia jest dawna hala bankowa, sejfy oraz budynek kotłowni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638892 2019-03-22
godz. 09:00
Wielkopolskie „WYWÓZ I SKŁADOWANIE ODPADÓW” Numer referencyjny: 15/z/2019 Przedmiot zamówienia, usługa polegać ma na odbiorze, transporcie wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638285 2019-03-22
godz. 10:00
Wielkopolskie 9/19 Usługa sprzątania, utrzymania w czystości obiektów i otoczenia przychodni sprzątania obiektów WSPL-u.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644245 2019-03-22
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa prania, dezynfekcji i transportu bielizny szpitalnej Numer referencyjny: 7 ZP 2019 Usługa odbioru bielizny szpitalnej do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645016 2019-03-22
godz. 10:00
Wielkopolskie „Wywóz odpadów z terenu Gminy Czerwonak według dwóch części przedmiotu zamówienia: Część I – opróżnianie i wywóz odpadów komunalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631143 2019-03-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i w Prokuraturach Rejonowych Numer referencyjny: PO VI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633296 2019-03-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Dzierżawa kontenera na składowanie odpadów medycznych wytworzonych przez SP ZOZ w Szamotułach. Zamawiający wymaga kontenera o wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647065 2019-03-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Wywóz odpadów zebranych podczas objazdów dróg krajowych OD Chodzież

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647069 2019-03-25
godz. 09:30
Wielkopolskie Wywóz odpadów zebranych podczas objazdów dróg krajowych OD Jastrowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647075 2019-03-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Wywóz odpadów zebranych podczas objazdów dróg krajowych OD Oborniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637408 2019-03-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa mycia okien i drzwi w budynku Ochrony zdrowia w SPZOZ w Szamotułach. 2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648876 2019-03-26
godz. 09:45
Wielkopolskie Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599671 2019-03-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649325 2019-03-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599702 2019-03-28
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługi sprzątania pomieszczeń związanych z procesem szkoleniowym realizowanym w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6611925 2019-03-29
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6611898 2019-03-29
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Wielkopolskim Numer referencyjny: WZP.DZN.23....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6612853 2019-03-29
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Wielkopolskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648865 2019-03-29
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie dla Sądu Rejonowego w Koninie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)