Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8448607 2021-10-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433088 2021-10-18
godz. 12:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wapno w okresie od 01.11.2021r. do 31.12.2021r Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456904 2021-10-18
godz. 15:00
Wielkopolskie USŁUGA DEMONTAŻU KOJCÓW NA FERMACH TRZODY CHLEWNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451550 2021-10-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie -2 1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Usługi winny być wykonywane zgodnie z obowią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449637 2021-10-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania – kod odpadu 19 05 03) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452850 2021-10-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania - unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz niebezpiecznych i pozostałych. Część 1: Usługi odbioru, transportu i przetwarzania - uniesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459599 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w podziale na zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403285 2021-10-19
godz. 11:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Numer referencyjny: GO.271.8.2021 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436093 2021-10-19
godz. 11:30
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejących boksów surowców i budowa zadaszenia nad placem magazynowania odpadów z selektywnej zbiórkiObiekt budowlany zlokalizowany jest w Koninie, pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437939 2021-10-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków murowanych z zabezpieczeniem wejścia po rozbiórce na Stadion im. E. Szyca, ul. Olimpijska, Poznań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:a) d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456932 2021-10-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór, wywóz i utylizacja składników majątkowych stanowiących odpady przeznaczonych do likwidacji zgromadzonych w obiekcie Genera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462486 2021-10-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa kontenera samowyładowczego z otwieranym dnem 1000 litrów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 kontener samowyładowczy z otwieranym d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454897 2021-10-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem postępowania jest zamówienie na usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów . Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług przez Wykonawcę w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452150 2021-10-20
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania nieruchomości mieszkalnych (teren zewnętrzny i klatki schodowe) zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464027 2021-10-21
godz. 08:00
Wielkopolskie RI.271.74.2021 Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcianka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usuwanie wyrobów zawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450651 2021-10-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Sprzątanie budynku administracyjnego i sali narad LKP w Nadleśnictwie Potrzebowice w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444881 2021-10-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wapno w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455306 2021-10-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa i montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne oraz pojemników wolnostojących a także koszy ulicznych. Część 1: Zakup i montaż 9 szt. pojemników półpdziemnych do selektywnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438931 2021-10-21
godz. 11:00
Wielkopolskie Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej - rozbiórka budynków mieszkalnych nr 7,11,13 przy ul. Wawelskiej w Pile Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków mieszkalnych nr 7,11,13 przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453604 2021-10-21
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi odśnieżania dachów na obiektach Portu Lotniczego Poznań-Ławica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464353 2021-10-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Świadczenie usług gruntownego sprzątania zaniedbanych mieszkań wyznaczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461339 2021-10-22
godz. 09:30
Wielkopolskie ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA 1) Przedmiot zamówienia stanowi: ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460409 2021-10-22
godz. 10:00
Wielkopolskie Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021-2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424281 2021-10-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412405 2021-10-25
godz. 12:00
Wielkopolskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Buk. Numer referencyjny: CZO.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Buk. Odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382849 2021-10-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca Numer referencyjny: RIM.271.7.2021 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie wskazanych w "Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451705 2021-10-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, sopli lodu i nawisów śnieżnych z dachów budynków produkcyjnych i nieprodukcyjnych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452876 2021-10-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie rozbiórki budynku w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432976 2021-10-28
godz. 08:30
Wielkopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo Numer referencyjny: ZP.271.9.2021 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)