Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8032537 2021-04-22
godz. 10:30
Wielkopolskie Usługa zagospodarowania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074357 2021-04-22
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074347 2021-04-22
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077044 2021-04-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Obwodu Drogowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077047 2021-04-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Rejonu w Lesznie-z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079235 2021-04-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 200 km (dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078607 2021-04-23
godz. 09:00
Wielkopolskie NIiPP.271.2.6.2021 Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego i dwóch budynków gospodarczych w ramach zadania pn. „Przebudowa budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082276 2021-04-23
godz. 09:30
Wielkopolskie Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 05 03 w celu dalszego ich zagospodarowania w procesach odzysku Zakres rzeczowy przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067187 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeglądy i czyszczenie układów podczyszczania, kanalizacji technologicznej, zbiorników retencyjnych, odpompowanie po zalaniu, tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079077 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie 4/21 usługa sprzątania Usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektów przychodni 4/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081801 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości usługi kompleksowego sprzątania budynku oraz terenu przyległego z podziałem na dwie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082285 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przy użyciu Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085121 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa wiaty magazynowej kat. obiektu XVIII oraz rozbiórka budynku składowego i wiaty dla MZEC Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068486 2021-04-23
godz. 11:00
Wielkopolskie Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie Sprzątanie 10 budynków administracyjnych zajmowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078744 2021-04-23
godz. 11:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynku zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085538 2021-04-23
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego ogólnodostępnych toalet, zlokalizowanych na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060966 2021-04-23
godz. 13:00
Wielkopolskie LUSK44 sprzedaż złomu kabli miedzianych 1. złom kabli miedzianych 5 7.98 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072964 2021-04-23
godz. 15:30
Wielkopolskie Zlecenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wągrowie. PRZEDMIOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089906 2021-04-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Interwencyjne oczyszczenie terenu wokół Stadionu im. Edmunda Szyca Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje przeprowadzenie na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082647 2021-04-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich oddziałów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050050 2021-04-26
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035308 2021-04-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz NIEruchomości, na których znajdują s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078737 2021-04-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082138 2021-04-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Polskiego Teatru Tańca 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084567 2021-04-27
godz. 09:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych i terenów utwardzonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070985 2021-04-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM - 7 części Usługa mycia okien w obiektach UAM cześć 1 ZP/169/U/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087447 2021-04-27
godz. 12:00
Wielkopolskie DIA/1156/906/2021 Świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach będących w zasobie i zarządzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066045 2021-04-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Wywóz odpadów drewna - Złotniki Witam, Poszukuje kogoś kto wywiezie z mojej działki odpady drewna po instalacji więźby dachowej, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086748 2021-04-28
godz. 09:45
Wielkopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043507 2021-04-28
godz. 11:00
Wielkopolskie Odbiór, transport wraz z załadunkiem oraz utylizacją odpadów NIEbezpiecznych oraz innych niż NIEbezpieczne, w tym odpadów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)