Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8394657 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko- Mazurskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444818 2021-10-18
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456611 2021-10-19
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę rozbiórkę budynku i wywiezienie gruzu z działki - Pisz Zlecę rozbiórkę budynku i wywiezienie gruzu z działki. Budynek o wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454430 2021-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa kompleksowego letnio-zimowego utrzymania obiektu MOP Olsztynek Szanowni Państwo, PKN ORLEN S.A. zaprasza Państwa do udział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388776 2021-10-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice Numer referencyjny: RRG.271.2.3.2021 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439584 2021-10-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie usługi sprzątania Terminala Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447364 2021-10-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE W 2022 ROKU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Usługa sprzątania pomieszczeń Sąd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459423 2021-10-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizację odpadów medycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ.1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania na rzecz Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445304 2021-10-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór, transport i spopielenie dzieci martwo urodzonych oraz usługa odbioru i utylizacji odpadów Część 1: Odbiór, transport oraz spopielenie dzieci martwo urodzonych Część 2: 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409437 2021-10-22
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz NIEruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda w okresie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412443 2021-10-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołdap Numer referencyjny: ZP-WIK.271.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów z terenów NIEruchomości zamieszkałych oraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408960 2021-10-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Piechoty 16 i 17 w Elblągu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409442 2021-10-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług sprzątania NIEruchomości zabudowanej położonej przy ul. Piechoty 16 i 17 w Elblągu Numer referencyjny: BZP.DZN.87.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442679 2021-10-26
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich kompleksową obsługą serwisową w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412410 2021-10-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce Numer referencyjny: PP.271.33.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423894 2021-10-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa utrzymania czystości na Zakładach LIBET na 2022 [1701/08/2021/DA] PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa utrzymania czystości GO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459174 2021-10-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Ostródzie i Prokuratury Rejonowej w Ostródzie oraz terenu zewnętrznego przynależnego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394472 2021-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko-Mazurskim Numer referencyjny: BZP.DZN.78.2021 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418433 2021-10-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych NIEruchomości. Numer referencyjny: GKI.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432933 2021-10-29
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z NIEruchomości letniskowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, lata 2022-2023 Numer referencyjny: BI.271.27.2021 ,,Odbiór transport odpadów komunalnych z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418418 2021-10-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) Numer referencyjny: ZGOK/PN/32/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 (popi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459945 2021-11-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę zwalczanie korników i zabezpieczenia więźby dachowej - Spychowo Zlecę zwalczanie korników i zabezpieczenia więźby dachowej (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424261 2021-11-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: DN-ZP-PN-01/2021 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432934 2021-11-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów medycznych Numer referencyjny: PN/16/09/21 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435912 2021-11-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Oczyszczanie terenów poza pasem drogowym w latach 2022-2023 (REJONY 1,2,3) Numer referencyjny: NZ.2510.47.2021 Oczyszczanie terenów znajdujących się poza pasem drogowym. Zamówienie podzielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439280 2021-11-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 07 Numer referencyjny: ZP.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449268 2021-11-04
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie USŁUGA ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH – PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII 3, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z ŻYWIENIEM ŻOŁNIERZY, W PUNKTACH ŻYWIENIA ZBIOROW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449225 2021-11-05
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartoszyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer referencyjny: IB.271.18.2021 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432939 2021-11-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. Numer referencyjny: 2721/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów. Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)