Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7910496 2021-01-25
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2021 r. W związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2013...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922453 2021-01-25
godz. 00:00
Mazowieckie Wycinka drzewa wraz z wywozem, zagospodarowaniem i uprzątnięciem terenu przy ul. Kajki 128 w Mikołajkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929397 2021-01-25
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879973 2021-01-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924664 2021-01-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891776 2021-01-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowe usługi pralnicze w pralni Wykonawcy wraz z dzierżawą bielizny i odzieży operacyjnej Numer referencyjny: 52/2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928569 2021-01-25
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie DA.2621.2.4.2021.IS Usługa odśnieżania dachu Krytego lodowiska przy ul. Karowej 1 i dachu Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7609320 2021-01-26
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych dla m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Maz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927261 2021-01-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno- -porządkowego dworca kolejowego PKP przy ul. Słow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897531 2021-01-26
godz. 12:00
Mazowieckie Usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Elblągu na lata 2021–2022 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915998 2021-01-26
godz. 16:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia prac rozbiórkowych, budowlanych, w tym instalacyjnych w istniejącym budynku, w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932213 2021-01-26
godz. 16:30
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. M.J. Piłsudskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885521 2021-01-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów frakcji podsitowej (0-80 mm) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926518 2021-01-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania pomieszczeń, gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powierzchni 502,00 m2 w budynku biurowym Rejonu Dróg Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898474 2021-01-27
godz. 11:00
Mazowieckie Sprzątanie pomieszczeń należących lub użytkowanych przez POLREGIO sp. z o.o. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897688 2021-01-27
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie pomieszczeń należących lub użytkowanych przez Polregio sp. z o.o. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929039 2021-01-27
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie usługę w zakresie wywozu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z posesji przy ul. Zacisze 18 w Elblągu, gdzie znajduje się siedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931974 2021-01-27
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie rozbiórki nieczynnego komina w konstrukcji stalowej zlokalizowanego na terenie kotłowni w miejscowości Świątki na działc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900324 2021-01-28
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz NIEruchomości wykorzystywanych na cele rekr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908339 2021-01-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania Numer referencyjny: 32/2020 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.1. Wykonawca jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7861297 2021-02-01
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908354 2021-02-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZP-PGO/17/2020 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877117 2021-02-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898454 2021-02-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko Numer referencyjny: GKO.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897524 2021-03-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)