Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8449630 2021-10-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna ... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:1) odbieraniu odpadó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454265 2021-10-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów Odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423726 2021-10-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Utworzenie ryneczku w Bielinach do handlu koszykowego” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II 1Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450024 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych w budynku przy al. Niepodległości 90a w Skarżysku Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461112 2021-10-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach świetlic środowiskowych działających w ramach projektu Świetlice środowiskowe w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444534 2021-10-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szydłów do Instalacji Komunalnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455228 2021-10-19
godz. 12:00
Świętokrzyskie MROZ/7021/3/2/2021 "Wywóz kontenera typu KP-7 z terenu Placu targowego ul. Targowa we Włoszczowie" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403284 2021-10-20
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz oraz z PSZOK Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459517 2021-10-20
godz. 10:30
Świętokrzyskie ZP-807/2021 Usługa mycia podstawowego pojazdów służbowych Policji użytkowanych w KPP Starachowice. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Myci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8368606 2021-10-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych na obszarze 14 gmin - uczestników Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418405 2021-10-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455132 2021-10-22
godz. 13:00
Świętokrzyskie kosze na śmieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460545 2021-10-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów 1. Przedmiotem zamówienia jest odbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394485 2021-10-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych w Gminie Górno w latach 2022 – 2023 Numer referencyjny: IR.271.1.7.2021 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453536 2021-10-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi prania dla JOPP SA - umowa centralna Usługi prania i czyszczenia na sucho

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464041 2021-10-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie 180/zkm/2021 zapytanie ofertowe o cenę na zbycie w formie sprzedaży autobusu komunikacji miejskiej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zapy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464204 2021-10-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie 179/zkm/2021 zapytanie ofertowe o cenę na zbycie w formie sprzedaży autobusu komunikacji miejskiej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zapy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443315 2021-10-26
godz. 00:00
Świętokrzyskie Interesuje mnie ustalenie przyczyny zawilgocenia ścian - Morawica Witam. Interesuje mnie ustalenie przyczyny zawilgocenia ścian na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459369 2021-10-27
godz. 12:00
Świętokrzyskie UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w 2022 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424290 2021-10-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów” Numer referencyjny: Oś.262.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432970 2021-11-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta i gminy Końskie Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2021.EP Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439378 2021-11-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449256 2021-11-10
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie Numer referencyjny: OŚ.271.1.1.2021 Przedmiotem niniejsze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455639 2021-11-12
godz. 12:00
Świętokrzyskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIErucomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Sobków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 202 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439196 2021-11-16
godz. 11:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mniów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer referencyjny: GKP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465214 2021-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodyw latach 2022 - 2023 Numer referencyjny: I.271.39.2021 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465215 2021-11-25
godz. 11:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mniów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer referencyjny: GKP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)