Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: śląskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8459593 2021-10-18
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie czyszczenia rynien na wiacie peronowej w stacji Katowice nad peronem 1-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391674 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popów Numer referencyjny: ZP.271.06.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439195 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych szpitala Numer referencyjny: 12/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usług kompleksowego sprzątani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444357 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445733 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. Część 1: odbiór i unieszkodliwienie poprzez termiczneprzekształcenie odpadów medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449527 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Odbiór odpadów - puszki po farbach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455798 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Oczyszczenie z zalegającego popiołu i żużla kanałów eżekcyjnych w Kotłowni poz.0,00 - oraz powierzchni dachów obiektów zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459737 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję wraz z transportem oraz leasingiem pościeli PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pranie - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429832 2021-10-18
godz. 11:00
Śląskie Rozbiórka nieużytkowanych budynków na terenie Gminy Sosnowiec: 2 garaży wraz z fragmentem ogrodzenia przy ulicy Krzywej 2 oraz altany działkowej przy ulicy Kopalnianej. Część 1: 1.1 Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456810 2021-10-18
godz. 11:00
Śląskie USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIE ODPADU ZUŻYTE PODKŁADY KOLEJOWE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441557 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń w budynkach i terenów wokół budynków Centrali Spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452560 2021-10-18
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usługi zwalczania szkodników' na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz na Oddziale Rehabilitacji Psyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446877 2021-10-18
godz. 14:00
Śląskie Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, dojazdów, placów i parkingów w obrębie nieruchomości położonej w Ustroniu, zarządzanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452035 2021-10-18
godz. 15:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą kontenera zakrytego K.P7 do Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435688 2021-10-19
godz. 00:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448291 2021-10-19
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na terenie Wydziału Te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451993 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie Rozbiórka żelbetowych fundamentów ujawnionych w trakcie prowadzonej likwidacji obiektów zakładu B byłej KWK „Mysłowice".1.1. Rozbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451978 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie „Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla wybranych jednostek Policji garnizonu śląskiego”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451831 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie „Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla wybranych jednostek garnizonu śląskiego ” Część 1: Zadanie nr 1 – Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla KPP Będzin. 1.1 WYMAGANIA DO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465469 2021-10-19
godz. 09:00
Śląskie Dezynsekcja [P2/EN/US/1139]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444593 2021-10-19
godz. 09:30
Śląskie ,,Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych" Przedmiot zamówienia obejmuje usługi odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadówmedycznych dla Szpitala Specjalistycznego Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412469 2021-10-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Numer referencyjny: 61/P/21 Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454035 2021-10-19
godz. 10:00
Śląskie Kontenery metalowe na łom grafitowy - zap. 10441575

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454637 2021-10-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie usługi zbierania, transportu i przetwarzania odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454524 2021-10-19
godz. 11:00
Śląskie Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach PKM Tychy oraz na terenie zajezdni - szacowanie wartości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455270 2021-10-19
godz. 12:00
Śląskie Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2021/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455103 2021-10-19
godz. 23:59
Śląskie Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb JSW S.A. KW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430474 2021-10-20
godz. 00:00
Śląskie Zlecę czyszczenie pierzyn i poduszek z pierza - Zabrze Dzień dobry, Zlecę czyszczenie pierzyn i poduszek z pierza tzn. wypranie ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441706 2021-10-20
godz. 08:30
Śląskie Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 2. Przedmiot zamówienia został...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460849 2021-10-20
godz. 09:00
Mazowieckie Odbiór odpadów komunalnych produkowanych na posterunkach technicznych położonych na terenie PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)