Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8079072 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie Sprzątanie, zamiatanie, grabienie, zbieranie śmieci, sprzątanie liści z terenów całego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076600 2021-04-22
godz. 12:00
Podlaskie Usługa prania dla Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych tj. prania, dezynfekc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085202 2021-04-26
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję osoby do umycia okien w domu jednorodzinnym - Białystok Poszukuję osoby do umycia okien w domu jednorodzinnym. Zainteres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085230 2021-04-26
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę rozbiórkę ok. 100-letniej drewnianej stodoły - Siemiatycze Zlecę rozbiórkę ok 100-letniej stodoły w Siemiatyczach w zamian z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089403 2021-04-26
godz. 09:00
Podlaskie Przeprowadzenie restytucji lokalu po pożarze w miejscowości Wizna ul. Raginisa 31

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074135 2021-04-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12 Dostawa wyposażenia kontene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086235 2021-04-28
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079862 2021-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie usługi obejmującej odbiór, transport i poddanie odpadów procesowi ostatecznemu odzysku lub procesowi ostatecznemu uniesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059089 2021-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości NIEbezpieczne Numer referencyjny: DGK-IV.271.18.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063399 2021-05-10
godz. 11:00
Podlaskie Usługę odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ilości 10 000 Mg Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067828 2021-05-11
godz. 00:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania i/lub odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 05 99 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080996 2021-05-14
godz. 11:00
Podlaskie Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090407 2021-05-21
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od dnia 1 lipca 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)