Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282400 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz usług opiekuńczych i higienicznych przy pacjencie Numer referencyjny: 2020/PN/SPRZ.S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275674 2020-01-24
godz. 12:00
Podlaskie "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276919 2020-01-24
godz. 15:00
Podlaskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 101, z wyłącze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289553 2020-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Usługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego Numer referencyjny: ZP 02/20 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291831 2020-01-28
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285520 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie „Świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych z SPZOZ w Augustowie”. Numer referencyjny: ZP.2.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288728 2020-01-29
godz. 12:00
Podlaskie Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tj.: 1) Wielkogabarytowych i małogabarytow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299611 2020-01-30
godz. 09:00
Podlaskie Usługa polegająca na wywozie i unieszkodliwianiu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294183 2020-01-30
godz. 09:30
Podlaskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ Biebrzańskiego Parku Narodowego Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293509 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy Numer referencyjny: Izp.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289119 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300009 2020-01-31
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnie zebranych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Gon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289777 2020-01-31
godz. 10:00
Podlaskie Wykonywanie robót maszynami oraz wykonywanie prac ręcznych na zlecenie Gminy takich jak: - usuwanie awarii na wodociągach, wymiana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269596 2020-02-12
godz. 10:00
Podlaskie Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: K-1/2020 Usługi odbioru i zagospodarowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278400 2020-02-14
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów oraz odbiór, transport i unieszkodliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281113 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Usługi zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 191212 luzem Numer referencyjny: 1/ZGO.LOMZA/20 Usługi zagospodarowania frakcji o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286494 2020-02-19
godz. 10:00
Podlaskie Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: PUK/PN/01/UOO/2020 1) Przedmiotem zamówienia są usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292160 2020-02-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04 Numer referencyjny: K-2/2020 Przedmiotem zamówienia są usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596127 2020-12-31
godz. 00:00
Podlaskie Przyjęcie do zagospodarowania odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)