Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7905689 2021-01-19
godz. 10:00
Podlaskie Czyszczenie miejsc dokarmiania żubrów na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w latach 2021-2022 w ramach projektu „Komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917637 2021-01-20
godz. 09:00
Podlaskie Usługa polegająca na wywozie i unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878189 2021-01-20
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pralnicza obejmująca pranie dezynfekcyjne oraz obróbkę bielizny pościelowej, szpitalnej, operacyjnej, barierowej, odzieży r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900946 2021-01-20
godz. 10:00
Podlaskie sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Urzędu Miasta Zambrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891258 2021-01-22
godz. 10:00
Podlaskie Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy. Numer referencyjny: Izp.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891719 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897429 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913083 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12 Numer referencyjny: GGiOŚ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918194 2021-01-26
godz. 15:00
Podlaskie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891757 2021-01-27
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897536 2021-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897598 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych Numer referencyjny: NDZ.231.26.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897599 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Usługa odbioru i zbierania lub odbioru oraz zbierania i zagospodarowania lub odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891787 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900265 2021-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łapy Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900007 2021-02-01
godz. 09:00
Podlaskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości OR KRUS w Białymstoku i 13 placówek terenowych KRUS. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897426 2021-02-01
godz. 11:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902703 2021-02-02
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 1.7.2021 do 30.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902680 2021-02-02
godz. 12:00
Podlaskie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Turośń Kościelna Numer referencyjny: BZP.271.13.2020 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910035 2021-02-04
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Tykocin Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908273 2021-02-05
godz. 09:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908307 2021-02-09
godz. 11:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości na terenie gminy Łomża Numer referencyjny: WR.271.1.18....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885692 2021-02-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości NIEbezpieczne Numer referencyjny: DGK-IV.271.110.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908310 2021-02-10
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku, usług recepcyjnych oraz usług z zakresu drobnych napraw w obiekta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908293 2021-02-12
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów Numer referencyjny: PUk/PN/14/ZO/2020 Pakiet IPrzedmiotem zamówienia są usługi zagospodarowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)