Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, pojemniki i kontenery na śmieci - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073643 2021-04-21
godz. 09:00
Dolnośląskie „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW NA KOMUNALNE ODPADY I BIOODPADY W ROKU 2021” Dostawa POJEMNIKÓW NA KOMUNALNE ODPADY ZMIESZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071642 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa pojemników o pojemności 240L 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem nowych pojemników na odpady komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078074 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Najem, rozstawienie i utrzymanie pojemników przeznaczonych do deponowania odpadów komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081783 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Zakupu kontenera samowyładowczego na odpady Typu Mulda o pojemności 3 m³. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kontener samowyładowczy Typu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077044 2021-04-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Obwodu Drogowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076871 2021-04-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej opis wg SWZ opis według SWZ opis wg swz opis wg swz opis wg swz opis w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088619 2021-04-23
godz. 10:00
Podkarpackie kosz na śmieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090985 2021-04-23
godz. 11:00
Pomorskie Wynajem kontenera zamykanego na odpady zmieszane PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wynajem kontenera zamykanego Usługa wynajmu na okres o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079989 2021-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie ZP.26.PZ.9.2021 Dostawa pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l, 240 l, 120l PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa pojemni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086442 2021-04-26
godz. 09:30
Mazowieckie Podstawienie kontenera na odpady, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z terenu budowy w m. Oświęcim na zad. 42 030

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038172 2021-04-26
godz. 10:00
Lubuskie Wyposażenie wszystkich NIEruchomości zamieszkałych na terenie g. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082829 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa pojemników na odpady komunalne, segregowane, wielkogabarytowe, pozostałości po badaniach gleby i osadów ściekowych. Wywóz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073005 2021-04-26
godz. 23:59
Małopolskie Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074135 2021-04-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12 Dostawa wyposażenia kontene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063688 2021-04-27
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa kontenera dzielonego do zbiórki odpadów segregowanych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083455 2021-04-28
godz. 09:00
Opolskie Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2021-2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086568 2021-04-28
godz. 23:59
Mazowieckie Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089031 2021-04-29
godz. 09:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na odpady medyczne zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym zał. nr 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047309 2021-04-29
godz. 10:00
Wielkopolskie Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – III części Numer referencyjny: BP.271.10.2021.BS Wartość bez VAT: 1 407 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086750 2021-04-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników do gromadzenia odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087031 2021-04-30
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości - sprzęt, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087680 2021-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047356 2021-04-30
godz. 11:00
Mazowieckie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Celestynów Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050026 2021-04-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047934 2021-04-30
godz. 23:59
Dolnośląskie Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy 2 szt. praso-kontenerów z pojemnikiem zasypowym ładowanym od góry. Zamówienie realizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053065 2021-05-05
godz. 09:00
Łódzkie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082910 2021-05-05
godz. 14:00
Dolnośląskie Zaprojektowanie, dostawę i montaż pojemników półpodziemnych do segregacji odpadów komunalnych: Zadanie Nr 1-Konopnickiej 4 Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090324 2021-05-05
godz. 14:00
Mazowieckie Zakup kontenerów chemicznych do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz wyposażenia zapleczy technicznych farm wiatrowych 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081399 2021-05-13
godz. 09:00
Lubuskie Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076055 2021-05-17
godz. 11:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz dostarczenie materiałów do pakowania odpadów. Numer referencyjny: ZP-0348-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)