Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6637020 2019-03-18
godz. 00:00
Mazowieckie Zlecę wywóz ziemi z wykopu - Warszawa Zlecę wywóz ziemi z wykopu Warszawa, ul. 29 Listopada. Termin: koniec marca. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633135 2019-03-18
godz. 09:30
Mazowieckie „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6626486 2019-03-18
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, 19 08 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629989 2019-03-18
godz. 10:00
Śląskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631926 2019-03-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629964 2019-03-18
godz. 10:30
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 lub 19 12 12 z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637350 2019-03-18
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż wraków jednostek pływających oraz dźwigów z przeznaczeniem na złom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6627836 2019-03-18
godz. 11:00
Świętokrzyskie Na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6574390 2019-03-19
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Wykonanie prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych z obszaru bloku nr 5 w Enea Połaniec S.A.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6619375 2019-03-19
godz. 09:00
Śląskie Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 14 ( usługa dla FENICE Poland J.O.Tychy)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635168 2019-03-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Wybranie i wywiezienie starego piasku z piaskownic oraz dowiezienie nowego piasku i uzupełnienie piaskiem piaskownic usytuowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636872 2019-03-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Numer referencyjny: KW/06/ZP/2019 Przedmiotem niniejszego za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581336 2019-03-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie frakcji palnej z zakładu unieszkodliwiania odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku Numer referencyjny: 1/UE/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584475 2019-03-19
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (II postępowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630498 2019-03-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa wywozu odpadów stałych komunalnych pochodzących z codziennej działalności w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635162 2019-03-19
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych Grupa 1. CPV – 90512000-9 Usługi transportu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635777 2019-03-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk (II przetarg) Numer referencyjny: BGK.271.4.II.2019.GN 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637051 2019-03-19
godz. 10:00
Opolskie Usługa odbioru i niszczenia dokumentacji w tym m.in. dokumentacji operacyjnej, zużytej folii i laminatu do druku legitymacji emery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638107 2019-03-19
godz. 10:00
Lubelskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po podpisaniu umowy jednak nie wcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642391 2019-03-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przekazanie do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 02 04*-drewnianych podkładów kolejowych i podrozjazdnic na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644009 2019-03-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz odpadów komunalnych z budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie usytuowanych na terenie miasta Szczecin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643985 2019-03-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643988 2019-03-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643992 2019-03-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646335 2019-03-19
godz. 10:30
Mazowieckie Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych wytworzonych w Areszcie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6577960 2019-03-19
godz. 11:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623494 2019-03-19
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małomice oraz prowadzenie punku selektywnej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633021 2019-03-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych sklasyfikowanych jako niebezpieczne w grupie 18....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636753 2019-03-19
godz. 11:55
Lubelskie Transport i zagospodarowania frakcji palnych powstających w ZZO w Wólce Rokickiej w okresie 3 miesięcy. Numer referencyjny: ZZOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581318 2019-03-19
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna Numer referencyjny: WI.271.4.2019.JS 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)