Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8450484 2021-10-17 Podkarpackie Zlecę wywóz niewielkiej ilości gruzu oraz 2 par drzwi, starych dywanów itd. - Trzciana Zlecę wywóz (z załadunkiem) niewielkiej ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453339 2021-10-18
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę wywóz śmieci - Zgorzałe Zlecę wywóz śmieci. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453376 2021-10-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę wywóz gruzu - Międzyzdroje Zlecę załadunek i wywóz czystego gruzu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456790 2021-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych 1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447913 2021-10-18
godz. 08:00
Pomorskie Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest obsługa pojemników przyulicznych na odpady, wywóz odpadów niesegregowanych oraz wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z ich zagospodarowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457850 2021-10-18
godz. 08:00
Małopolskie Usługa załadunku, wywozu i utylizacji odpadów wielkogabarytowych tj. : biurek, krzeseł, szaf, szafek itp. będących w posiadaniu Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406449 2021-10-18
godz. 09:00
Małopolskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Polanka Wielka oraz organizacja i prowadzenie PSZOK” Numer referencyjny: ZP.271.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439347 2021-10-18
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r Numer referencyjny: RI.271.591.2021.ANSU Świadczenie usług odbioru i zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441274 2021-10-18
godz. 09:00
Małopolskie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, pozostających w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Część 1: usługa odbioru odpadów komunalnych z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446704 2021-10-18
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. 1/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach :20 03 01; 18 01 04; 150101 z obiektów podległ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449630 2021-10-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna ... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:1) odbieraniu odpadó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454265 2021-10-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów Odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458163 2021-10-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Oczyszczanie i wywóz odpadów z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2021 r. sprzątanie i wywóz odpadów z działki numer 209/5, obręb 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374179 2021-10-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli NIEruchomości, a TAKże podmiotów władających NIEruchomością z terenu Gminy Włocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388760 2021-10-18
godz. 09:30
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłownik Numer referencyjny: IZP.271.21.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391674 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popów Numer referencyjny: ZP.271.06.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394456 2021-10-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych w 2022 r.” Numer referencyjny: RI.271.1.2.2021.ML Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397435 2021-10-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2022 Numer referencyjny: ZP. 271.21.2021 Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie działania i czynności zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409446 2021-10-18
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pruchnik w roku 2022 Numer referencyjny: IZ 271/6/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412403 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Odbieranie odpadów komunalnych od wlaścicieli NIEruchomości w Gminie Chełmiec Numer referencyjny: WPR.271.10.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z NIEruchom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412457 2021-10-18
godz. 10:00
Podkarpackie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ CELOWY ZWIĄZEK GMIN „EKO-LOGICZNI” W 2022 ROKU Numer referencyjny: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438193 2021-10-18
godz. 10:00
les prestations d'enlèvement, transport, traitement des cendres et mâchefers lot no1 - les prestations d'enlèvement, transport et traitement des cendres volantes en provenance de : -Biomax, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443572 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie "Zagospodarowanie skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków "

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445222 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445733 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. Część 1: odbiór i unieszkodliwienie poprzez termiczneprzekształcenie odpadów medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446071 2021-10-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym pozostałości ..... od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna” „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448607 2021-10-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przygodzice Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449527 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Odbiór odpadów - puszki po farbach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448555 2021-10-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów: niesegregowanych (zmies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448529 2021-10-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz odpadów komunalnych z kompleksów garażowych zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina oraz z siedzib ZBiLK w podziale na cztery części Część 1: Odbiór od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)