Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, rozbiórki, demontaże - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4648403 (brak danych) Asbestos Survey and Testing Services. Asbestos Survey and Testing ServicesThis will be a five year contract with the option to ext...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5256161 (brak danych) PR/02/17/UE — Attività di rimozione dei relitti delle ex Navi Airone ed Alcione. L'impresa prevede le seguenti attività articolata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4645638 (brak danych) NUN — Asbestos Removal Framework. This framework contract is for the removal and disposal of Asbestos within Nuneaton and Bedworth...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4557810 (brak danych) BHCC Construction Related Consultancy Dynamic Purchasing System.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5256161 (brak danych) PR/02/17/UE — Attività di rimozione dei relitti delle ex Navi Airone ed Alcione. L'impresa prevede le seguenti attività articolata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4645638 (brak danych) NUN — Asbestos Removal Framework. This framework contract is for the removal and disposal of Asbestos within Nuneaton and Bedworth...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4648403 (brak danych) Asbestos Survey and Testing Services. Asbestos Survey and Testing ServicesThis will be a five year contract with the option to ext...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4557810 (brak danych) BHCC Construction Related Consultancy Dynamic Purchasing System.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054858 2021-04-20
godz. 09:00
Podlaskie „Remont węzła cieplnego WKU Łomża (K-667)” CPV: 45000000-7 Roboty budowlane4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne45400000-1 Rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069703 2021-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065730 2021-04-20
godz. 11:00
Mazowieckie Rozbiórki obiektów budowlanych na terenie IZ Łódź

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069787 2021-04-20
godz. 11:00
Mazowieckie Usunięcie materiałów porozbiórkowych (azbestu i wełny mineralnej) pochodzących z rozebranych budynków będących w Zasobie KOWR OT w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076835 2021-04-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zlecę rozbiórkę i uporządkowanie terenu - Omięcin Zlecę rozbiórkę i uporządkowanie terenu, 25 km. Zainteresowanych proszę o kontak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061373 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych własnych na terenie miasta Białegostoku.2. Przewiduje s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078943 2021-04-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę rozbiórkę stodoły - Zarszyn Zlecę rozbiórkę stodoły w Zarszynie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063288 2021-04-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075827 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie 1. Nazwa nadana przez zamawiającego: ZP.272.10.2021 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077047 2021-04-22
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie dzierżawy pojemnika oraz wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z siedziby Rejonu w Lesznie-z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078607 2021-04-23
godz. 09:00
Wielkopolskie NIiPP.271.2.6.2021 Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego i dwóch budynków gospodarczych w ramach zadania pn. „Przebudowa budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036160 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Dotyczy projektu pt.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynku P.P.H. "WOJEWODZIC" zlokalizowanego w Nowym Sączu w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063376 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja ul. Zamoście w Lędzinach Przedmiotem zamówienia ( zał. nr 1 do SWZ) pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085121 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa wiaty magazynowej kat. obiektu XVIII oraz rozbiórka budynku składowego i wiaty dla MZEC Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082082 2021-04-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie MRO.271.4.2021.AT7 Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079436 2021-04-23
godz. 15:45
Dolnośląskie Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044250 2021-04-25
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje ekipy do rozbiórki - Przemyśl Poszukuje ekipy do rozbiórki - Odkopanie fundamentu wraz z wywozem. Termin rozpoczęcia pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073396 2021-04-26
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie wykonanie prac polegających na rozbiórce pieców licowanych kaflami i trzonu kuchennego -westfalka wraz z demontażem bojlera i podg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082818 2021-04-26
godz. 00:00
Świętokrzyskie Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085230 2021-04-26
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę rozbiórkę ok. 100-letniej drewnianej stodoły - Siemiatycze Zlecę rozbiórkę ok 100-letniej stodoły w Siemiatyczach w zamian z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085231 2021-04-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zlecę wyburzenie szopy z pustaków - Toporzysko Zlecę wyburzenie szopy. Posiadam budynek z roku 1970, jest to dawny magazyn na sian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085239 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę prace rozbiórkowe i budowę - Koszalin Solidnemu Wykonawcy zlecę prace rozbiórkowe i ewentualnie wykonanie magazynu (pomieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)