Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, sprzątanie terenu - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8459593 2021-10-18
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie czyszczenia rynien na wiacie peronowej w stacji Katowice nad peronem 1-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414156 2021-10-18
godz. 09:45
Lubuskie SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI Część 1: CZĘŚĆ NR 1: GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, UL. BOHATERÓW WESTERPLATT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397208 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414449 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446718 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023– REJON NR III” 1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448209 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów - zamówienie powtórzone. Część 1: • Część 1- Rejon nr 2 w msc. Tymowa o długości dróg około 15 kmZimowe utrzymanie dróg, ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451734 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Usługi sprzątania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455798 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Oczyszczenie z zalegającego popiołu i żużla kanałów eżekcyjnych w Kotłowni poz.0,00 - oraz powierzchni dachów obiektów zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406400 2021-10-18
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Usługa zabezpieczenia potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne Numer referencyjny: 360/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczenie potrzeb wojska w prze-nośne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412407 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przez 3 lata Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.38.2021.AKA Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445107 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa mycia pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 T będących w użytkowaniu Rejonu Energetycznego w Wyszkowie w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448518 2021-10-18
godz. 11:00
Podkarpackie „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2021/2022". Część 1: Podstawienie 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445216 2021-10-18
godz. 11:30
Dolnośląskie Świadczenie usług porządkowych w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych, stanowiących własność Gminy Wrocław. Część 1: Świadczenie usług porządkowych w lokalach i pomieszczeniach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405225 2021-10-18
godz. 12:00
nettoiement et balayage mécanique des voiries et espaces publics sur le territoire de la communauté D'Agglomération PARIS-SACLAY nettoiement et balayage mécanique des voiries et espaces publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411116 2021-10-18
godz. 12:00
déneigement hiver 2021/2022 déneigement des places publiques, parkings publics, trottoirs et voies de circulation sur le territoire communal pendant l'hiver 2021/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421685 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie świadczenie usług administrowania, wraz z zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej, usługami utrzymania czystości, utrzymania zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435648 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Umowa ramowa na konserwację i czyszczenie obiektów CEZ Skawina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444898 2021-10-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługę sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Zamawiającego, tj. sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447922 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022. Część 1: 1.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446877 2021-10-18
godz. 14:00
Śląskie Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, dojazdów, placów i parkingów w obrębie nieruchomości położonej w Ustroniu, zarządzanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464565 2021-10-18
godz. 14:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe w sprawie uprzątnięcia części działki przy ul. Mickiewicza 20 z gabarytów i innych z nieczystości wraz z wywiez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419700 2021-10-18
godz. 15:00
Pomorskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi AKCJI ZIMA 2021/2022 na terenie S.M. Chełm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412447 2021-10-19
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych do budynków Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.76.2021 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456717 2021-10-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenów zewnętrznych lub alternatywnie utrzymaniu jesiennym terenów zewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394489 2021-10-19
godz. 09:30
Małopolskie Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza Numer referencyjny: BZP.271.97.2021 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza. 2.Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452173 2021-10-19
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników powiatowych na terenie miasta Ropczyce i Sędziszów Młp. w sezonie zimowego utrzymania 2021/2022 z podziałem na zadania Część 1: Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455300 2021-10-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka” Część 1: 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376946 2021-10-19
godz. 11:00
Mazowieckie Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Numer referencyjny: 360000/271/1/2021-ZAP Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453834 2021-10-19
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie odśnieżania parkingów i dróg dojazdowych oraz wywozu śniegu w sezonie zimowym 2021/2022 na parkingach PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454524 2021-10-19
godz. 11:00
Śląskie Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach PKM Tychy oraz na terenie zajezdni - szacowanie wartości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)