Przetargi i zamówienia - Sprzątanie, ochrona osób i mienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
3822256 (brak danych) Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3730593 (brak danych) Komputer biurkowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3732937 (brak danych) Denzytometry do pomiaru gęstości kości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3694056 (brak danych) Produkty farmaceutyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3696179 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3698298 (brak danych) Spektrometry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3710801 (brak danych) Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3714650 (brak danych) Podkłady

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3870998 (brak danych) Usługi ubezpieczeniowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3802689 (brak danych) Usługi spalania odpadów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3879011 (brak danych) Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3912912 (brak danych) System sterowania i kontroli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3694225 (brak danych) Usługi nadzorowania placu budowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3714584 (brak danych) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3712900 (brak danych) Usługi sprzątania szkół

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3722811 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3726123 (brak danych) Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3732736 (brak danych) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3736817 (brak danych) Usługi inżynieryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3759240 (brak danych) Środki odkażające

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3846293 (brak danych) Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549799 (brak danych) DGA-TN-EM (83) — prestations multi-techniques d'exploitation et de maintien en condition opérationnelle des installations Le présent avis concerne un dépôt de candidatures. Ce contrat est un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549802 (brak danych) Prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre (AMOE) pour le suivi des marchés de construction d’une installation individuelle sur le site du CEA/DAM à VALDUC (21). Ces prestations ont pour ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470794 (brak danych) Désamiantage, remplacement des toitures, rénovation de la ventilation et rénovation de 2 bâtiments La présente consultation a pour objet des travaux de désamiantage, remplacement de la couve...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395638 2021-10-20 Zachodniopomorskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KSM Na Skarpie w Koszalinie za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401200 2021-10-20 Dolnośląskie Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404702 2021-10-20 Zachodniopomorskie Wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407249 2021-10-20 Warmińsko-Mazurskie Poszukuję ekipy do wykonania renowacji elewacji - Ełk Witam, Poszukuję ekipy do wykonania renowacji elewacji. Praca na terenie Ełk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407263 2021-10-20 Wielkopolskie Poszukuję brygad do prac drogowych - Poznań Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję do współpracy poj. pracowników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407266 2021-10-20 Mazowieckie Poszukuję ekip murarzy - Warszawa Witam, Poszukuję murarzy/ekip. Szczegóły do ustalenia po kontakcie. Budownictwo mieszkalne, użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)