Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Sprzątanie, kartografia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7326915 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie Roboty remontowe Osiedle Przyjaźni Dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku zlokalizowanym przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293851 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338532 2020-02-25
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynkach Laboratoriów i Delegatur Urzędu Ochrony Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345323 2020-02-25
godz. 11:30
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń DPD Włodawa (1 osoba-umowa zlecenie) Usługa sprzątania pomieszczeń DPD Włodawa (1 osoba-umowa zle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336193 2020-02-25
godz. 12:00
Lubelskie Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340471 2020-02-26
godz. 09:00
Lubelskie Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Karczmiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340353 2020-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i transport odpdaów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkąłych z terenu Gminy Stanin Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336574 2020-02-26
godz. 13:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest usługa letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345472 2020-02-27
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa kontenerów 1000 l używanych - 1000 szt 1. kontener używany 1000 l 1000 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344845 2020-02-27
godz. 09:00
Lubelskie Usługa wykonania utylizacji odpadów powstałych po remoncie Instalacji Melamina 1 linia 1 i 2 wg załącznika i kodów odpadów 1. Uty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301897 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Lube...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331638 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dojścia do Ośrodka Zdrowia w Urzędowie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojścia do Ośrodka Zdrowia w Urzędowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342927 2020-02-27
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji pad tych zwierząt z dróg powiatowych powiatu radzyńskiego zarządzany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338332 2020-02-27
godz. 15:00
Lubelskie Składanie ofert - Zapytanie o cenę na wykonanie : " Usługa monitoringu i zwalczania szkodników - deratyzacja "0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343050 2020-02-28
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i odbiór zużytych transformatorów i zużytego oleju znajdującego się w transformatorze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346379 2020-02-28
godz. 11:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Potok Wielki w 2020 r. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346442 2020-02-28
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342388 2020-03-03
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Numer referencyjny: LU.ROZ.281.3.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340948 2020-03-03
godz. 11:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340366 2020-03-03
godz. 13:00
Opolskie Odbiór i utylizacja odpadów (umowa rmowa) ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Odbiór i utylizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346800 2020-03-05
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Ośrodek Integracji Park Celejów w Gminie Wąwolnica” Ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304445 2020-03-05
godz. 11:00
Lubelskie Na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316649 2020-03-06
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie, Filia w Eł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316665 2020-03-09
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach UMCS w Lublinie Numer referencyjny: PN/05-2020/DZP-p Usługa kompleksowego sprzątania w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329082 2020-03-13
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numer referencyjny: DZP/PN/3/2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331544 2020-03-16
godz. 13:00
Lubelskie Świdczenie usług sprzątania Numer referencyjny: ZP-2401-1/20 Zadanie pierwsze - Świadczenie usług sprzątania - ul. Krakowskie Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336404 2020-03-19
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkanych, położonych na terenie miasta Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341550 2020-03-20
godz. 12:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Świdnik Numer referencyjny: WIZP-Z 271.13.2020 3.1 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338964 2020-03-23
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów NIEbezpiecznych oraz innych odpadów NIEstanowiących odpadów NIEbezpiecznych Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336412 2020-03-24
godz. 11:00
Lubelskie „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie” Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)