Przetargi i zamówienia - Płock - Sprzątanie, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6703129 2019-04-22
godz. 16:00
Mazowieckie Mycie elewacji - budynki PKN ORLEN S.A. w Płocku Szanowni Państwo PKN ORLEN S.A. zaprasza do złożenia Oferty na wykonanie: Usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703656 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie 352/P/19/Ciechanów wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Pułtusk Pułtusk miasto Opracowanie dokumentacji projektowej przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703664 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie 357/P/19/Mława wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Goliaty ŻŻŻ - Lubowidz gmina wiejska 6 nr dzial.: 40 sprawa ZN/1976/7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703659 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie 355/W/19/Mława wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Działdowo Działdowo gmina miejska ul. Żytnia nr dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706374 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie 358/P/19/Kutno wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Nowe Grabie Gąbin obszar wiejski nr dzial.: Nowe Grabie-83/23 Przetar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706372 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie 356/P/19/Płock wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Płock Płock gmina miejska ul. 1 Maja 9 nr dzial.: Płock (miasto)-313 P-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6685822 2019-04-25
godz. 11:00
Mazowieckie 1)Czyszczenie i przegląd kanalizacji sanitarnej Bazy Gdańsk. 2)Remont części zewnętrznej budynku Warsztatów w Bazie Gdańsk; 3)Wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6689239 2019-04-25
godz. 11:00
Mazowieckie Modernizacja systemu ogrzewania budynku Operatorni w SZ-3 Łupowo; Modernizacja systemu ogrzewania budynku Administracji w SZ-3 Łup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6702006 2019-04-26
godz. 16:00
Mazowieckie Wym. ukł. napięcia gwarantowanego zasilania systemu DCS dla instal: RGP, Komp. Olejów, KGP, Bud. 08. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715371 2019-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie 375/U/19/Oddział Płock ZP/1892/707MZ/2019/19001 375/U/19/Oddział Płock ZP/1892/707MZ/2019/19001 Wykonanie i dostarczenie dokumenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6687971 2019-04-30
godz. 16:00
Mazowieckie Utylizacja odpadu o kodzie 05 01 11* Szanowni Państwo, zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na utylizację odpadu o kodzie 05 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711576 2019-05-02
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w formule zaprojektów i wybuduj, w gminach należących do Zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709123 2019-05-06
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Modernizacji obwodów pierwotnych w GPR-P1"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691980 2019-05-06
godz. 16:00
Mazowieckie Technical Advisory Services in Project “Aromatics Derivatives Complex with associated infrastructure Technical Advisory Services ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698853 2019-05-06
godz. 16:00
Mazowieckie Doradca Techniczny - Opracowanie trasy przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708775 2019-05-08
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej kanalizacji deszczowej na Terminalu w Nowej Brzeźnicy. Przedmiotem postępowania ofertowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695553 2019-05-10
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (III postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711111 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora I Związku Gmin Regionu Płockie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711116 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VII Związku Gmin Regionu Płock...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711124 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VIII Związku Gmin Regionu Płoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711128 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora III Związku Gmin Regionu Płock...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711127 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IX Związku Gmin Regionu Płocki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711130 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora II Związku Gmin Regionu Płocki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711134 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XI Związku Gmin Regionu Płocki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711133 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora V Związku Gmin Regionu Płockie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711135 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora X Związku Gmin Regionu Płockie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711136 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płock...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711129 2019-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IV Związku Gmin Regionu Płocki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6674952 2019-09-30
godz. 16:00
Mazowieckie Sprzedaż odpadów (złomu) – umowy ramowe W imieniu PKN ORLEN S.A. zapraszam do udziału w Zapytaniu, które ma na celu wyłonienie fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)