Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Sprzątanie, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6707578 2019-04-19 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie ekspertyzy w zakresie stwierdzenia występowania nor, tarlisk, legowisk, miejsc rozrodu, złożonej ikry i innych schronień...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700302 2019-04-19
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi utrzymania czystości budynków i powierzchni Centrum Rekreacyjno-Sportowego UKIEL w Olsztynie w 2019 r. (III pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710560 2019-04-23
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kronin Pasłęk obszar wiejski 20 nr dzial.: 128, 129/1 Projekt Budowlano-Wykonawczy, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688358 2019-04-23
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na odcinkach dróg wojewódzkich: droga od km do km nazwa odcinka długość tom 1 537 0+0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704942 2019-04-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Mrągowo gmina miejska ul. 8 Maja nr dzial.: 4-193 Przebudowa urządzeń elektroenerget...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658785 2019-04-24
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644800 2019-04-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa usługa prania wraz z dzierżawą bielizny pościelowej i operacyjnej Numer referencyjny: DZZ-382-13/19 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710558 2019-04-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Czarkowy Grąd Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 1-25/1 Budowa linii kablowej SN 15 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716264 2019-04-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Różnowo Dywity gmina wiejska nr dzial.: 16-250/21 linia kablowa nN 0,4kV sprawa ZN/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708720 2019-04-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie inwentaryzacji projektów stałych organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695669 2019-04-25
godz. 11:30
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700711 2019-04-25
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach, Sędł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713349 2019-04-26
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zastępstwo Inwestorskie dla zadania: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy 1 maja 11 w Olsztynie poprzez remont” Cel zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715157 2019-04-26
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zastępstwo Inwestorskie dla zadania: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 35 w Olsztynie poprzez remont” Cel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710568 2019-04-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Bruk Dzierzgoń obszar wiejski nr dzial.: 4-60 Wykonanie prac proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705955 2019-04-30
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomieszczeń kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w systemie zapro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6669387 2019-04-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych przy ul. Towarowej w Olsztynie Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2019.a 1. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710170 2019-04-30
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie ekspertyz technicznych na potrzeby Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711330 2019-05-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wymiana instalacji hydrantow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6675052 2019-05-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6635220 2019-05-13
godz. 10:45
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697386 2019-05-13
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej dla: budowy 5 budynków garażowych na pojazdy KTO Rosomak or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715166 2019-05-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie EVO-PV Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715171 2019-05-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie ELECTRO PV Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)