Przetargi i zamówienia - Białystok - Sprzątanie, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6686271 2019-04-19
godz. 10:45
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa linarium i parku trampolin wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Biały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693263 2019-04-19
godz. 12:00
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: Usługa wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych położonych w Białymstoku przy ul. Kopernika 60

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708861 2019-04-23
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie audytu energetycznego domu - Białystok Zlecę wykonanie audytu energetycznego domu jednorodzinnego w ramach program...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705631 2019-04-23
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne opracowanie dokumentacji projektowych elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703299 2019-04-23
godz. 10:30
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby laboratoriów nr 546 i 618 w budynku cz. C Wydz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700273 2019-04-24
godz. 10:00
Podlaskie Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty instalacyjne polegające na wykonaniu przebudowy instalacji gazowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6712691 2019-04-24
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696654 2019-04-24
godz. 11:50
Podlaskie - Zaprojektowanie i budowa zjazdu z drogi DZ-1 km 2+720 na działkę nr 99/26 m. Wyszomierz Wielki (w pasie drogi S-8), Zaprojektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705000 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę terenu utwardzonego, schodów terenowych i murków oporowych usytuowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707723 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności PGE Dystrybucja S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707724 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych modernizacji sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708645 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności PGE Dystrybuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708646 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713659 2019-04-25
godz. 10:00
Podlaskie Sprzątanie pomieszczeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710099 2019-04-25
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej do zmiany pozwolenia na budowę ul. Brylantowej, przygotowania d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710098 2019-04-25
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie przygotowania kosztorysu nadzoru inwestorskiego oraz wszelkiego doradztwa w przygotowaniu przetargu do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715013 2019-04-26
godz. 00:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699508 2019-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Zadanie nr 1 - Remont budynku młyna przy ul. Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku na działce nr 1037, 480/2 obręb 10 - Mickiewicza. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693436 2019-04-26
godz. 10:50
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej prawidłowość wykonania dybli w dylatacjach pozornych skurczowych płyt betonowych nawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703336 2019-04-26
godz. 11:00
Podlaskie „Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6666637 2019-04-29
godz. 08:30
Podlaskie Przetarg NIEograniczony pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Dojlidy w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700267 2019-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i rozbierz, tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711364 2019-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711363 2019-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715256 2019-04-29
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o prace kompleksowe, dla zadania wyszczególnion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714633 2019-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowania projektu i budowy załącza kablowego nN oraz linii kablowej nN do zasilenia budynku przy ul. Elewatorskiej 37

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707998 2019-04-30
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót pozostających do wykonania przy rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713440 2019-05-06
godz. 12:15
Podlaskie Modernizacja urządzeń węzła cieplnego, wydzielenie pomieszczenia na wymiennikownię ciepła oraz remont przyległych pomieszczeń w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661260 2019-05-07
godz. 08:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów PE średniego ciśnienia w m. Mońki, ul. Tysiąclecia, Żurawia, Wesoła [...] Astronomic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6675053 2019-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach, terenu, obsługa szatni i ochrona obiektów należących do Uniwersytetu Medyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)