Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Sprzątanie, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6687589 2019-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Mycie elewacji zanieczyszczonej przez glony i grzyby – budynki przy ul. Wysłouchów 2, 4, 6.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703629 2019-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego II.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688945 2019-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie ZTR.21.3.2019-WA/PWZ-…..../MR wykonanie opracowań dotyczących obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla wskazanych budynków Centralne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696771 2019-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania „Remont dachu oraz części elewacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699788 2019-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala św. Anny w Miechowie. Numer referencyjny: 13/2019 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700764 2019-04-19
godz. 10:00
Małopolskie „Wyburzenie zbiornika biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15” - II postępow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686278 2019-04-19
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie przy ul. Drożyska 13 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707470 2019-04-19
godz. 11:00
Małopolskie Usługa opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru autorskiego do przebudowy drogi leśnej nr 78 ( nr inw 220/731) w Leśnictwie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686547 2019-04-19
godz. 11:15
Małopolskie Zaprojektowanie i budowa magazynu soli przy drodze krajowej nr 28 w m. Gruszowiec Numer referencyjny: O.KR.D-3.2411.7.2019 Zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695663 2019-04-19
godz. 12:00
Małopolskie „Remont ulicy Sióstr Służebniczek” – dokumentacja Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.19.2019 Przedmiotem zamówienia jest „Remont uli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699785 2019-04-19
godz. 12:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693243 2019-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Biały Dunajec oraz na spiętrzenie wód rzeki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6659242 2019-04-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Opracowanie wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681262 2019-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę rozbiórkę szklarni - Jawiszowice Zlecę rozbiórkę dużej szklarni. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706192 2019-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę sprzątanie pokoi - Zakopane Zlecę sprzątanie pokoi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706193 2019-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wysprzątanie strychu i piwnicy - Podhale Zlecę wysprzątanie strychu i piwnicy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706197 2019-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę sprzątanie domu - Poronin Zlecę sprzątanie domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686333 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie OA.271.1.35.2019 Projekt budowy Przedszkola w Zedermanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691617 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie następującego zamówienia pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano-konstrukcyjnej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704801 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706075 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Wybór wykonawcy projektu wzorniczego elastycznego i otwartego systemu, umożliwiającego konfigurację oraz późniejszą modyfikację "p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707405 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708880 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Poszukujemy Pani sprzątającej do aparthotelu - Zakopane Poszukujemy Pani sprzątającej do aparthotelu. Zainteresowanych proszę o ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703401 2019-04-23
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704701 2019-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711013 2019-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Kontener na odpady budowlane na SP 426 Krościenko nad Dunajcem Kontenery na odpady KP 7m3 wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700060 2019-04-23
godz. 12:00
Małopolskie Przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami n/c w Krakowie w ulicy Krzemionki oraz opracowanie dokumentacji projektowej - ZGODNIE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692785 2019-04-23
godz. 16:00
Małopolskie Z/29/01/2019/RT Dokumentacja proj. dla instalacji zawrotu kondensatu z instalacji parafin w OPD S.A. ORLEN Południe S.A. zaprasza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711590 2019-04-24
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę sprzątanie butiku - Nowy Sącz Zlecę sprzątanie butiku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645109 2019-04-24
godz. 09:00
Małopolskie DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK’U W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)