Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Sprzątanie, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6703245 2019-04-19 Lubelskie Zlecę opracowanie dokumentacji projektowej - Biłgoraj Zlecę opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Wykonanie ścieżki bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704476 2019-04-19 Lubelskie Wykonanie czyszczenia oraz przeglądu technicznego separatorów i osadników usytuowanych w komendzie Oddziału, a także w Placówkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704526 2019-04-19 Lubelskie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budowli i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Wojskowych Zakładów Lotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699746 2019-04-19
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686553 2019-04-19
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Fantastycznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: ZP-PS.221...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692856 2019-04-19
godz. 11:00
Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta Tomaszów Lubelski Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698949 2019-04-19
godz. 11:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji na budowę 3 kładek dla pieszych nad rzeką Krzną w Łukowie w km 31+275, 31+468 i 31+667, w ramach zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6659242 2019-04-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Opracowanie wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6682989 2019-04-23
godz. 09:30
Mazowieckie Opracowanie do dokumentacji projektowej, wraz z budową sieci gazowej ś/c z przyłączami Zadanie 1: Sieć gazowa ś/c z przyłączami (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711915 2019-04-23
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór do stacji demontażu pojazdów następującego pojazdu: 1. Samochód osobowy marki RENULT MEGANE, nr identyfikacyjny VIN:VFlBA0F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653259 2019-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710858 2019-04-23
godz. 11:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz nieczystości płynnych (szamba) z jednostek podległych KMP w Białej Podlaskiej (Zaplecze Policyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710861 2019-04-23
godz. 11:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz nieczystości płynnych (szamba) z jednostek podległych KMP w Białej Podlaskiej (Komisariat Policji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710863 2019-04-23
godz. 11:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz nieczystości płynnych (szamba) z jednostek podległych KPP w Tomaszowie Lubelskim (Posterunek Polic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708081 2019-04-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na obsadę stanowiska Kierownik B+R Przedmiotem zamówienia jest obsada stanowiska Kierownik B+R Cel zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708932 2019-04-24
godz. 00:00
Lubelskie Usługi w ramach umowy zlecenie na stanowisku: salowa Przedmiotem zamówienia zatrudnienia są usługi w ramach umowy zlecenia na sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709056 2019-04-24
godz. 00:00
Lubelskie Kierownik projektu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pracy KIEROWNIKA PROJEKTU „Platforma startowa IDEALIS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696144 2019-04-24
godz. 09:00
Lubelskie 1. Przegląd kotłow parowych 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653253 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie „Odbiór i transport paliwa alternatywnego tj. odpadów o kodzie 19 12 10” Numer referencyjny: ZP/ZUK/05/2019 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661192 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa usługa sprzątania oraz prowadzenie recepcji Numer referencyjny: S.270.2.2019 Wartość bez VAT: 1 350 937.15 PLN Część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6680036 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Leśna Podlaska - etap I Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 Część 1 zamówienia- M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688711 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Budowa krytej strzelnicy pistoletowej na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w formule "zaprojektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692095 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad budową budynku przedszkola specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697529 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie w czystości i porządku terenów miasta i gminy Tyszowce w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Utrzymanie w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698997 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701797 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gruntowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Antoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703778 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa mycia sufitu panelowego w Stołówce Lotniczej Akademii Wojskowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706409 2019-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661255 2019-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowywanie opinii technicznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych i formalno-prawnych w zakresie konstrukcji elementów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6682753 2019-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej ”Staszyce” do ZK SN odg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)