Przetargi na sprzątanie

Wartość usług czystościowo-sprzątających w Polsce szacowana jest na ponad 6 mld złotych rocznie. W 2014 r. ilość ogłoszonych zamówień z tej branży wyniosła 11289 natomiast w 2015 r. o 2261 więcej! (13550 przetargów i zleceń). Monitoruj przetargi na sprzatanie i pozyskaj nowych partnerów biznesowych w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8553073 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości IMGW-PIB w miejscowości Radawiec Duży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554926 2021-12-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, korytarza, łazienek Wojewódzkiego Inspektoratu Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558927 2021-12-03
godz. 00:00
Małopolskie Usługa w zakresie wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okręż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560714 2021-12-03
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę rozbiórkę dużego starego budynku gospodarczego - Wrocław Zlecę rozbiórkę dużego starego budynku gospodarczego. Wymiary budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560735 2021-12-03
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę sprzątanie w domu raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie - Nowy Targ Zlecę sprzątanie w domu raz na tydzień lub raz na dwa t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560763 2021-12-03
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę sprzątanie klubu dziecięcego - Radzyń Podlaski Zlecę sprzątanie klubu dziecięcego w Radzyniu Podlaskim. Zainteresowanych pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561714 2021-12-03
godz. 00:00
Śląskie Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561566 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych 1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562833 2021-12-03
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania w roku 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568077 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Rozbiórka pawilonu handlowego zbudowanego z płyt Atlantis, zlokalizowanego na terenie tar-gowiska miejskiego przy u. 11 Listopada ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553068 2021-12-03
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów z posesji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz własnym transportem i we własnych pojemnikach odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556467 2021-12-03
godz. 08:00
Łódzkie Usuwanie śniegu z dachu, sopli lodu i nawisów śnieżnych z budynku Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego PŁ "Zatoka Sportu" przy Al. Politechniki 10 w Łodzi w sezonie zimowym 2021/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548297 2021-12-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Sprzątanie budynku będącego w posiadaniu Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Centrum Obsługi Mieszkańca - Filia, ul. Gazowa 20 we Wrocławiu 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548878 2021-12-03
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych i pielęgnacją zieleni oraz w pomieszczeniu archiwum. Kompleksowe sprzątanie pomieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550310 2021-12-03
godz. 09:00
Mazowieckie PZP/ 5 /2021 Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie w roku 2022 Świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552549 2021-12-03
godz. 09:00
Mazowieckie ZP.26.2.48.2021 Sprzedaż toalet przenośnych typu Toi Toi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Toaleta przenośna typu Toi Toi niebiesko - siw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552938 2021-12-03
godz. 09:00
Opolskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Dziennym Domu Senior + na terenie miasta Głuchołazy w 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552933 2021-12-03
godz. 09:00
Opolskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553198 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podst. Nr 16 w Siemianowicach Śląskich. ul. Karola Szymanowskiego 11 Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554637 2021-12-03
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wywóz odcieków przemysłowych z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 20000 m3 w 2022 roku. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555401 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Lublinie z/s w Bychawie w 2022 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest:Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Bychawie w 2022 r.2. Zamówienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556586 2021-12-03
godz. 09:00
Małopolskie Wynajem i obsługa toalet przenośnych 2022 Wynajem i obsługa toalet przenośnych w roku 2022 ZP/535/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555800 2021-12-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Odbiory odpadów pojemników 7m3 będą odbywać się na zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe średnio 10 pojemników/miesiąc. Pojemniki na segregowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555845 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1.01 2022 do 31.12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556443 2021-12-03
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556455 2021-12-03
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie w roku 2022 usług utrzymania czystości i porządku w budynkach Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 roku usług polegającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556923 2021-12-03
godz. 09:00
Podkarpackie USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy” DO.271.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556737 2021-12-03
godz. 09:00
Pomorskie Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna 2022 Część 1: Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych (wraz z odchwaszczaniem chodników i pasów przy krawężnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559996 2021-12-03
godz. 09:00
Małopolskie 41/R/SI/2021 Usługi transportu oraz zbierania lub przetwarzania odpadów i ścieków przemysłowych powstających w wyniku działalności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560076 2021-12-03
godz. 09:00
Mazowieckie Odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych z Gabinetu Weterynaryjnego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)