Przetargi i zamówienia - Lublin - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8187918 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw systemów sygnalizacji pożaru[SSP] oraz zależnych i współdziałających z nim innych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203125 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSWiN i CCTV w Inspektoracie ZUS w Radzyniu Podlaskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203023 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSWiN i CCTV w Inspektoracie ZUS w Radzyniu Podlaskim. roboty budowlane poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194839 2021-07-02
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Łomnej. Przedmiotem zamówienia są roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205282 2021-07-02
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego na terenie Kampusu Zachodniego UMCS przy ul. Głębokiej w Lublinie (Instytutu Pedagogiki, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202112 2021-07-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dostosowań do wymagań ppoż wraz z wykonaniem usługi konserwacji (w okresie gwarancji) w budynku LUW w Lublinie oraz w Chełmie Część 1 Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Poż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)