Przetargi i zamówienia - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6758031 2019-05-20 Śląskie Usługa bieżącego serwisowania systemów niskoprądowych (BMS, automatyka HVAC, kontrola dostępu) Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769764 2019-05-20
godz. 07:30
Opolskie Wykonanie sterowanej czasowo radiolinii otwierania drzwi DFA127 za pomocą pilota.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765984 2019-05-20
godz. 08:00
Lubuskie Mateiały Techniki kryminalistycznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Czarna folia daktyloskopijna żelatynowa 13x18 cm (10 szt. w op) - 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746472 2019-05-20
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie monitoringu na terenie budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Zawadzkiego 2 w Suwałkach zgodnie z podaną niżej specy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751363 2019-05-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Obsługa serwisowa systemu monitoringu przeciwpożarowego Nadleśnictwa Durowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754030 2019-05-20
godz. 09:45
Podlaskie Zabezpieczenie garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruszewie i Sokołach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705358 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa kamer termowizyjnych” Numer referencyjny: 15/BF/BTiZ/19 „Dostawa kamer termowizyjnych chłodzonych”1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714358 2019-05-20
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa artykułów metalowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa art. metalowych zgodnie z SIWZ zapytanie ofertowe.p [...].pdf Zała...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717770 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa CWT Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi obsługi serwisowej CWT SG (Centralnego Węzła ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763698 2019-05-20
godz. 10:00
Śląskie Serwis i naprawa urządzeń przywoławczych i interkomowych INTERFON i COMVOX produkcji firmy TELETRONIKA - Gliwice zainstalowanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765938 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 5. Przegląd sprzętu gaśniczego - Warszawa Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdzenie stanu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765937 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 6. Przegląd sprzętu gaśniczego - Dęblin i Żytkowice Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765939 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 4. Przegląd sprzętu gaśniczego - Białystok Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdzenie stanu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765940 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 3. Przegląd sprzętu gaśniczego - Chełm Śląski Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdzenie st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765941 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 2. Przegląd sprzętu gaśniczego - Stargard Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdzenie stanu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765942 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu gaśniczego - 1. Przegląd sprzętu gaśniczego - Łowicz Przeglądy sprzętu gaśniczego (okresowe sprawdzenie stanu te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736982 2019-05-20
godz. 10:30
Pomorskie Rozbudowa systemów alarmowych wraz z budową depozytora kluczy w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa 1 – go Wojskowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6734463 2019-05-20
godz. 11:00
Mazowieckie 8/2019 wykonanie instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz dostosowanie wszystkich wind w budynkach przy ul. Inflanckiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760366 2019-05-20
godz. 11:00
Małopolskie Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767656 2019-05-20
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup awaryjny drąga rogatkowego . Zakup i dostawa drąga rogatkowego ESD -81640 dla ISE Jelenia Góra 6,827 L290 zgodnie z załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768497 2019-05-20
godz. 11:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usunięcie awarii istniejącego systemu monitoringu zainstalowanego w obiekcie KPP w Łęczycy przy ul. Ozor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6744763 2019-05-20
godz. 12:00
Pomorskie Zakup depozytorów kluczy wraz z dostawą i montażem w budynkach administracyjnych oraz dyspozytorniach KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757319 2019-05-20
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup i montaż szlabanu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707984 2019-05-20
godz. 12:00
Dolnośląskie Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z integracją z pozostałymi systemami bezpieczeństwa Numer referencyjny: OS-AAD.213.41....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761941 2019-05-20
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług ochrony, monitoringu przeciwpożarowego oraz obsługi parkingu podziemnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6745495 2019-05-20
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów na terenie obiektó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764409 2019-05-20
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz napadowych" Dokładny jego opis zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767926 2019-05-20
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup centrali przeciwpożarowej do budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach > zakup wraz z montażem w budynku Starostwa Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768191 2019-05-20
godz. 12:00
Mazowieckie NZP-240-26/2019 usługi monitoringu lokalnych systemów alarmowych wraz z usługą grupy interwencyjnej w obiektach PIG-PIB w Leszczac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6742474 2019-05-20
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie i uruchomienie nowych układów gaszenia dla urządzeń i pomieszczeń ESP Żydowo. 1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)