Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8185240 2021-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej „Dni Sokołowa Małopolskiego 2021” dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203500 2021-06-18
godz. 12:00
Podkarpackie 15/U/W/2021 Dostawa celowników i oświetlenia taktycznego do broni palnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153006 2021-06-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego Nadleśnictwa Mielec. Numer referencyjny: 270.1.2.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206656 2021-06-22
godz. 13:00
Podkarpackie Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208149 2021-06-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa monitoringu na placach zabaw Gminy Dębica wraz z integracją z istniejącymi systemami i Gminnym Centrum Monitoringu w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203478 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Usługi ochrony wizyjnej, fizycznej, osób i mienia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz Oddziale w Przemyślu Część 1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część I - Usługa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206432 2021-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń CCTV, sieciowych i komputerowych wraz z akcesoriami oraz elementów systemu alarmowego (4 części). Część 1 Część I. Urządzenia CCTV i akcesoria Poniżej wskazano minimalne p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197000 2021-06-28
godz. 13:00
Podkarpackie Konserwacja, serwisowanie i bieżące naprawy systemu KD dla PGE Obrót S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190886 2021-06-28
godz. 14:00
Mazowieckie ZEW Solina-Myczkowce - Badanie techniczne UDT zbiorników ciśnieniowych automatycznego systemu gaszenia CO2 generatorów oraz wymiana armatury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205126 2021-06-30
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji systemu ochrony Węzła Rozwadów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187025 2021-07-08
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne oraz usługi obejmujące wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa użytkowanych w Muzeum-Zamku w Łańcucie z obiektami po remoncie Oranżerią i U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)