Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7927876 2021-01-28
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania: konserwacji i przeglądów okresowych oraz zapewnienie serwisu urządzeń i transmisji: telewizji użytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918207 2021-01-29
godz. 10:16
Podkarpackie 2 Zakup specjalistycznego sprzętu ppoż. dla OSP Turaszówka w ramach zadania budżetu obywatelskiego ,,Ponad Granicami - współpraca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912855 2021-02-02
godz. 09:00
Podkarpackie "Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń administracyjnych od części poddasza-montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912853 2021-02-02
godz. 09:00
Podkarpackie „Modernizacja zabezoieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonnaie dokumentac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899488 2021-02-03
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909936 2021-02-04
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Mielec. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911769 2021-02-08
godz. 10:00
Podkarpackie Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912858 2021-02-11
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - modernizacja wewnętrznej instalacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906570 2021-02-11
godz. 09:00
Podkarpackie roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne oraz usługi obejmujące wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa użytkowanych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912864 2021-02-12
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928378 2021-02-15
godz. 14:00
Mazowieckie Usługa ochrony osób i mienia w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912856 2021-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)