Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7346403 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług ochroniarskich dla SPZZOZ w Nowej Dębie Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.III.382-4/20 Szczegółowy opis i zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346115 2020-02-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328184 2020-02-28
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony osób i mienia na obiektach SGT oraz na innych obiektach należących do EuRoPol GAZ S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316163 2020-02-29
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na terenie Wydziału Granulacji i Mielenia Siarki w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH Siarkopol TARNOB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350557 2020-03-03
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu „zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353452 2020-03-04
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) kompleksu zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355504 2020-03-04
godz. 16:00
Podkarpackie Obchód torów bocznicy kolejowej Polwax S.A. w okresie od dnia 01.04.2020 do dnia 31.12.2020 1. Obchód torów bocznicy kolejowej Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7359965 2020-03-09
godz. 14:00
Podkarpackie Wykonanie monitoringu zewnętrznego placu rekreacyjnego przy ul. Krośnieńskiej w Rzezsowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353107 2020-03-12
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gminie Miasta Dębicy w 2020 roku na terenie Osiedla nr 4 Kępa-Wolica Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354633 2020-03-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)