Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7483810 2020-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa płyt balistycznych Numer referencyjny: ZP-09-SKW-2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt balistycznych w ilości 40 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478396 2020-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w okresie 24 miesię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481931 2020-05-27
godz. 11:30
Mazowieckie 38/PN/LB/20 Opieka techniczna nad Systemem Monitoringu Wizyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488451 2020-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa zatrzasków, zamków, kłódek, części do zamków, kluczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492617 2020-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486924 2020-05-28
godz. 09:00
Mazowieckie konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Pań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500153 2020-05-28
godz. 09:00
Mazowieckie DOK 3410/19/2020 Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony obiektu przy ul. Lirowej 42 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485878 2020-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie PZ.26.1.37.2020 Montaż instalacji domofonowej z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Łopuszańskiej 89 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470272 2020-05-28
godz. 10:50
Mazowieckie Wykonanie n/w prac w 2020 roku: 1. Renowacja klatek schodowych w 7 budynkach mieszkalnych. 2. Remont pomieszczeń technicznych w 29...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498425 2020-05-28
godz. 12:00
Mazowieckie 2020/0122/P/NP Dostosowanie istniejącej instalacji wodociągowej i hydrantów p.poż. do obecnie obowiązujących przepisów dla obiektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492981 2020-05-29
godz. 00:00
Mazowieckie Naprawa uszkodzonych elementów elektronicznych urządzeń systemów zabezpieczeń w kompleksach administrowanych przez 1. BLTr.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476644 2020-05-29
godz. 09:30
Mazowieckie SVA/NDM/4620-10/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budyne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493258 2020-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie ZP-21/20 Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494488 2020-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie 8000304736 wykonanie aktualizacji scenariusza pożarowego (scenariusz współdziałania urządzeń na wypadek pożaru) wraz z matrycą ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496707 2020-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie Usługę ochrony fizycznej wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 Numer referencyjny: ZGN/PZP/07/2020 Rolą pracown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481197 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500743 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie UD-I-WAG-B.254.3.2020.SJO Usługa ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498761 2020-06-01
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500175 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie ZPTP-ZP.271.US.7.2020 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 oraz Bazaru R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486870 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486836 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie I etap oddymiania klatek schodowych oraz wyposażenia wszystkich kondygnacji w instalację wodociągową przeciwpożarową w Zespole Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484046 2020-06-02
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa automatycznego wjazdu na teren parkingu Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 6 w Warszawie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487074 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - modernizacja instalacji systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490697 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Wymiana instalacji przeciwpożarowej i klimatycznej na zbiornikach magazynowych LPG na TGP Płock. Przedmiotem postępowania ofertow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454972 2020-06-03
godz. 10:30
Mazowieckie Zakup masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami Numer referencyjny: 12/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494472 2020-06-03
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż elektronicznych depozytorów kluczy w budynku administracyjnym TJE Kraków i w Pogórskiej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500969 2020-06-03
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania i próba wyłącznika pożarowego wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489033 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa oświetlenia oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska Krubin w ramach zadania ,,Rewitalizacja i zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499146 2020-06-04
godz. 11:00
Mazowieckie Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)