Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Ochrona, instalacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500720 2020-06-05
godz. 08:30
Mazowieckie 56/RPP/AB/20 Wykonanie przeglądu okresowego automatycznego systemu gaszenia pożaru DAFO w autobusach Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508455 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie WZP-249/MW/20 „Dostosowanie zabezpieczeń pomieszczeń magazynu alarmowego na terenie obiektu Centralnego Biura Śledczego Policji Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463783 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu w ramach umowy ramowej Numer referencyjny: 51/Cut/20/ESz Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504409 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie 8000307184 wykonywanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512620 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi przeglądu technicznego, nadzoru konserwacyjnego i napraw systemów bezpieczeństwa dla potrzeb Sądu Rejonowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506362 2020-06-05
godz. 10:30
Mazowieckie Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512614 2020-06-05
godz. 10:30
Mazowieckie Świadczenie usługi przeglądu technicznego, nadzoru konserwacyjnego i napraw systemu przeciwpowodziowego KESSEL dla potrzeb Sądu Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509352 2020-06-05
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515636 2020-06-05
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup bezpiecznych saszetek na klucze PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bezpieczne saszetki Plombowana torba B2, rozm: 160x160 mm, materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512610 2020-06-05
godz. 14:00
Mazowieckie Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o nazwie: OCH/1/000343/20 Zakup urządzeń systemu KD zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481197 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506552 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla jednostek OSP gminy Konstancin-Jeziorna” Część nr 1: Zakup sprzętu ratownicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509068 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie ochrona mienia Numer referencyjny: 225/NZ/2020 Krótki opis zamówienia: Przewidywana liczba godzin ochrony w okresie obowiązywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461205 2020-06-08
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup 1 300 kpl. hełmów kuloodpornych z opcją zwiększenia do 2 100 kpl. Numer referencyjny: 11/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517941 2020-06-08
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup gaśnic z wieszakiem i kocy gaśniczych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Gaśnica 4 kg z wieszakiem Możliwość gaszenia urządzeń pod n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477611 2020-06-08
godz. 15:00
Mazowieckie 25/2020 wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w., c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. w budynku przy ul. Na Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502185 2020-06-09
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania systemu ochrony TG Mirocin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514142 2020-06-09
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie w stałej sprawności poprzez wykonywanie przeglądów konserwacyjnych drzwi automat., bram ppoż., drzwi ppoż., szlabanów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512129 2020-06-09
godz. 12:30
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495996 2020-06-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie wizyjnego systemu CCTV na terenie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) Zakładu „Czajka” ul. Czajki 4/6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516799 2020-06-10
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia obiektu przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27A i ul. Radosnej 11 w Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500077 2020-06-10
godz. 11:30
Mazowieckie Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510558 2020-06-10
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonywanie przeglądów wraz z konserwacją, napraw bieżących oraz usuwania awarii urządzeń systemów detekcji, sygnalizacji i gaszen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516946 2020-06-10
godz. 13:00
Mazowieckie Monitorowanie sygnałów systemu sygnalizacji pożaru w budynku Centrum Informatyki Statystycznej - Zakład w Radomiu przy ul. Planty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513425 2020-06-10
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony osób i mienia Numer referencyjny: PO VII WB 261.5.2020 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517543 2020-06-12
godz. 00:00
Mazowieckie 1. Konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego nieruchomości zainstalowanych przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w zakresie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513035 2020-06-12
godz. 11:00
Mazowieckie Obsługa serwisowo-konserwacyjna systemu gaszenia gazem w serwerowniach biura PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501890 2020-06-15
godz. 09:45
Mazowieckie Wymiana central alarmowych systemu w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP. Numer referencyjny: WL.2370.8.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506542 2020-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa wjazdu oraz modernizacja istniejącego systemu kontroli dostępu na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji, przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)